Candle Lighting Times for Bururi
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:42 Mar22Tzav5:53
Sep10Rosh Hashana6:50 Mar29Shmini5:50
Sep14Vayeilech5:41 Apr5Tazria5:47
Sep18Yom Kippur5:40 Apr12Metzora5:45
Sep21Ha'Azinu5:39 Apr19Pesach5:42
Sep23Sukkot5:39 Apr20Pesach6:50
Sep24Sukkot6:46 Apr25Pesach5:41
Sep28Sukkot5:38 Apr26Pesach5:40
Sep30Shmini Atzeret5:37 May3Achrei Mot5:39
Oct1Simchat Torah6:45 May10Kedoshim5:38
Oct5Bereshit5:36 May17Emor5:37
Oct12Noach5:35 May24Behar5:37
Oct19Lech-Lecha5:34 May31Bechukotai5:38
Oct26Vayera5:34 Jun7Bamidbar5:39
Nov2Chayei Sara5:34 Jun8Shavuot6:47
Nov9Toldot5:35 Jun9Shavuot6:47
Nov16Vayetzei5:37 Jun14Nasso5:40
Nov23Vayishlach5:39 Jun21Beha'alotcha5:42
Nov30Vayeshev5:42 Jun28Sh'lach5:43
Dec7Miketz5:45 Jul5Korach5:45
Dec14Vayigash5:48 Jul12Chukat5:46
Dec21Vayechi5:52 Jul19Balak5:47
Dec28Shemot5:55 Jul26Pinchas5:48
Jan4Vaera5:58 Aug2Matot-Masei5:48
Jan11Bo6:01 Aug9Devarim5:48
Jan18Beshalach6:03 Aug16Vaetchanan5:47
Jan25Yitro6:04 Aug23Eikev5:46
Feb1Mishpatim6:05 Aug30Re'eh5:45
Feb8Terumah6:05 Sep6Shoftim5:43
Feb15Tetzaveh6:04 Sep13Ki Teitzei5:41
Feb22Ki Tisa6:03 Sep20Ki Tavo5:40
Mar1Vayakhel6:01 Sep27Nitzavim5:38
Mar8Pekudei5:58 Sep29Rosh Hashana5:37
Mar15Vayikra5:56

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →