Candle Lighting Times for Chilca
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:45 Mar22Tzav5:58
Sep10Rosh Hashana6:53 Mar29Shmini5:53
Sep14Vayeilech5:44 Apr5Tazria5:49
Sep18Yom Kippur5:44 Apr12Metzora5:44
Sep21Ha'Azinu5:44 Apr19Pesach5:41
Sep23Sukkot5:44 Apr20Pesach6:48
Sep24Sukkot6:52 Apr25Pesach5:38
Sep28Sukkot5:44 Apr26Pesach5:37
Sep30Shmini Atzeret5:44 May3Achrei Mot5:34
Oct1Simchat Torah6:52 May10Kedoshim5:32
Oct5Bereshit5:45 May17Emor5:30
Oct12Noach5:45 May24Behar5:30
Oct19Lech-Lecha5:46 May31Bechukotai5:29
Oct26Vayera5:47 Jun7Bamidbar5:30
Nov2Chayei Sara5:49 Jun8Shavuot6:38
Nov9Toldot5:52 Jun9Shavuot6:38
Nov16Vayetzei5:55 Jun14Nasso5:31
Nov23Vayishlach5:58 Jun21Beha'alotcha5:32
Nov30Vayeshev6:02 Jun28Sh'lach5:34
Dec7Miketz6:05 Jul5Korach5:36
Dec14Vayigash6:09 Jul12Chukat5:37
Dec21Vayechi6:13 Jul19Balak5:39
Dec28Shemot6:16 Jul26Pinchas5:41
Jan4Vaera6:19 Aug2Matot-Masei5:42
Jan11Bo6:21 Aug9Devarim5:43
Jan18Beshalach6:22 Aug16Vaetchanan5:44
Jan25Yitro6:22 Aug23Eikev5:44
Feb1Mishpatim6:21 Aug30Re'eh5:45
Feb8Terumah6:20 Sep6Shoftim5:45
Feb15Tetzaveh6:17 Sep13Ki Teitzei5:44
Feb22Ki Tisa6:14 Sep20Ki Tavo5:44
Mar1Vayakhel6:11 Sep27Nitzavim5:44
Mar8Pekudei6:07 Sep29Rosh Hashana5:44
Mar15Vayikra6:02

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →