Candle Lighting Times for Tupiza
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:57 Mar22Tzav6:13
Sep10Rosh Hashana7:06 Mar29Shmini6:07
Sep14Vayeilech5:59 Apr5Tazria6:00
Sep18Yom Kippur6:00 Apr12Metzora5:54
Sep21Ha'Azinu6:00 Apr19Pesach5:49
Sep23Sukkot6:01 Apr20Pesach6:56
Sep24Sukkot7:09 Apr25Pesach5:44
Sep28Sukkot6:02 Apr26Pesach5:44
Sep30Shmini Atzeret6:03 May3Achrei Mot5:39
Oct1Simchat Torah7:11 May10Kedoshim5:35
Oct5Bereshit6:04 May17Emor5:33
Oct12Noach6:07 May24Behar5:31
Oct19Lech-Lecha6:09 May31Bechukotai5:29
Oct26Vayera6:12 Jun7Bamidbar5:29
Nov2Chayei Sara6:16 Jun8Shavuot6:37
Nov9Toldot6:20 Jun9Shavuot6:37
Nov16Vayetzei6:24 Jun14Nasso5:30
Nov23Vayishlach6:29 Jun21Beha'alotcha5:31
Nov30Vayeshev6:33 Jun28Sh'lach5:33
Dec7Miketz6:38 Jul5Korach5:35
Dec14Vayigash6:42 Jul12Chukat5:38
Dec21Vayechi6:46 Jul19Balak5:40
Dec28Shemot6:49 Jul26Pinchas5:43
Jan4Vaera6:51 Aug2Matot-Masei5:46
Jan11Bo6:52 Aug9Devarim5:48
Jan18Beshalach6:52 Aug16Vaetchanan5:51
Jan25Yitro6:51 Aug23Eikev5:53
Feb1Mishpatim6:49 Aug30Re'eh5:55
Feb8Terumah6:46 Sep6Shoftim5:56
Feb15Tetzaveh6:42 Sep13Ki Teitzei5:58
Feb22Ki Tisa6:37 Sep20Ki Tavo6:00
Mar1Vayakhel6:32 Sep27Nitzavim6:02
Mar8Pekudei6:26 Sep29Rosh Hashana6:02
Mar15Vayikra6:20

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →