Candle Lighting Times for Akobo
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:33 Mar22Tzav6:40
Sep10Rosh Hashana7:40 Mar29Shmini6:40
Sep14Vayeilech6:30 Apr5Tazria6:39
Sep18Yom Kippur6:28 Apr12Metzora6:39
Sep21Ha'Azinu6:26 Apr19Pesach6:38
Sep23Sukkot6:25 Apr20Pesach7:46
Sep24Sukkot7:32 Apr25Pesach6:38
Sep28Sukkot6:22 Apr26Pesach6:38
Sep30Shmini Atzeret6:21 May3Achrei Mot6:39
Oct1Simchat Torah7:29 May10Kedoshim6:39
Oct5Bereshit6:19 May17Emor6:40
Oct12Noach6:15 May24Behar6:42
Oct19Lech-Lecha6:12 May31Bechukotai6:43
Oct26Vayera6:10 Jun7Bamidbar6:45
Nov2Chayei Sara6:08 Jun8Shavuot7:53
Nov9Toldot6:07 Jun9Shavuot7:54
Nov16Vayetzei6:07 Jun14Nasso6:47
Nov23Vayishlach6:08 Jun21Beha'alotcha6:49
Nov30Vayeshev6:09 Jun28Sh'lach6:50
Dec7Miketz6:12 Jul5Korach6:51
Dec14Vayigash6:14 Jul12Chukat6:51
Dec21Vayechi6:18 Jul19Balak6:51
Dec28Shemot6:21 Jul26Pinchas6:51
Jan4Vaera6:25 Aug2Matot-Masei6:49
Jan11Bo6:29 Aug9Devarim6:47
Jan18Beshalach6:32 Aug16Vaetchanan6:45
Jan25Yitro6:35 Aug23Eikev6:42
Feb1Mishpatim6:37 Aug30Re'eh6:38
Feb8Terumah6:39 Sep6Shoftim6:35
Feb15Tetzaveh6:40 Sep13Ki Teitzei6:31
Feb22Ki Tisa6:41 Sep20Ki Tavo6:27
Mar1Vayakhel6:41 Sep27Nitzavim6:23
Mar8Pekudei6:41 Sep29Rosh Hashana6:22
Mar15Vayikra6:41

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →