Candle Lighting Times for Laredo
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:55 Mar22Tzav6:07
Sep10Rosh Hashana7:03 Mar29Shmini6:03
Sep14Vayeilech5:54 Apr5Tazria6:00
Sep18Yom Kippur5:54 Apr12Metzora5:56
Sep21Ha'Azinu5:53 Apr19Pesach5:53
Sep23Sukkot5:53 Apr20Pesach7:01
Sep24Sukkot7:01 Apr25Pesach5:51
Sep28Sukkot5:52 Apr26Pesach5:51
Sep30Shmini Atzeret5:52 May3Achrei Mot5:48
Oct1Simchat Torah7:00 May10Kedoshim5:47
Oct5Bereshit5:52 May17Emor5:46
Oct12Noach5:52 May24Behar5:45
Oct19Lech-Lecha5:52 May31Bechukotai5:46
Oct26Vayera5:52 Jun7Bamidbar5:46
Nov2Chayei Sara5:53 Jun8Shavuot6:54
Nov9Toldot5:55 Jun9Shavuot6:55
Nov16Vayetzei5:57 Jun14Nasso5:47
Nov23Vayishlach6:00 Jun21Beha'alotcha5:49
Nov30Vayeshev6:03 Jun28Sh'lach5:50
Dec7Miketz6:07 Jul5Korach5:52
Dec14Vayigash6:10 Jul12Chukat5:54
Dec21Vayechi6:14 Jul19Balak5:55
Dec28Shemot6:17 Jul26Pinchas5:56
Jan4Vaera6:20 Aug2Matot-Masei5:57
Jan11Bo6:22 Aug9Devarim5:57
Jan18Beshalach6:24 Aug16Vaetchanan5:57
Jan25Yitro6:24 Aug23Eikev5:57
Feb1Mishpatim6:24 Aug30Re'eh5:56
Feb8Terumah6:24 Sep6Shoftim5:55
Feb15Tetzaveh6:22 Sep13Ki Teitzei5:54
Feb22Ki Tisa6:20 Sep20Ki Tavo5:54
Mar1Vayakhel6:17 Sep27Nitzavim5:53
Mar8Pekudei6:14 Sep29Rosh Hashana5:52
Mar15Vayikra6:10

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →