Candle Lighting Times for Ayapel
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:45 Mar22Tzav5:53
Sep10Rosh Hashana6:53 Mar29Shmini5:52
Sep14Vayeilech5:42 Apr5Tazria5:52
Sep18Yom Kippur5:40 Apr12Metzora5:51
Sep21Ha'Azinu5:38 Apr19Pesach5:51
Sep23Sukkot5:37 Apr20Pesach6:59
Sep24Sukkot6:45 Apr25Pesach5:51
Sep28Sukkot5:34 Apr26Pesach5:51
Sep30Shmini Atzeret5:33 May3Achrei Mot5:52
Oct1Simchat Torah6:41 May10Kedoshim5:53
Oct5Bereshit5:31 May17Emor5:54
Oct12Noach5:27 May24Behar5:55
Oct19Lech-Lecha5:24 May31Bechukotai5:57
Oct26Vayera5:22 Jun7Bamidbar5:59
Nov2Chayei Sara5:20 Jun8Shavuot7:07
Nov9Toldot5:19 Jun9Shavuot7:07
Nov16Vayetzei5:19 Jun14Nasso6:01
Nov23Vayishlach5:20 Jun21Beha'alotcha6:02
Nov30Vayeshev5:21 Jun28Sh'lach6:04
Dec7Miketz5:23 Jul5Korach6:04
Dec14Vayigash5:26 Jul12Chukat6:05
Dec21Vayechi5:30 Jul19Balak6:05
Dec28Shemot5:33 Jul26Pinchas6:04
Jan4Vaera5:37 Aug2Matot-Masei6:02
Jan11Bo5:41 Aug9Devarim6:00
Jan18Beshalach5:44 Aug16Vaetchanan5:58
Jan25Yitro5:47 Aug23Eikev5:55
Feb1Mishpatim5:49 Aug30Re'eh5:51
Feb8Terumah5:51 Sep6Shoftim5:47
Feb15Tetzaveh5:52 Sep13Ki Teitzei5:43
Feb22Ki Tisa5:53 Sep20Ki Tavo5:39
Mar1Vayakhel5:53 Sep27Nitzavim5:35
Mar8Pekudei5:53 Sep29Rosh Hashana5:34
Mar15Vayikra5:53

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →