Candle Lighting Times for Rumbek
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:46 Mar22Tzav6:53
Sep10Rosh Hashana7:53 Mar29Shmini6:53
Sep14Vayeilech6:43 Apr5Tazria6:52
Sep18Yom Kippur6:41 Apr12Metzora6:51
Sep21Ha'Azinu6:39 Apr19Pesach6:51
Sep23Sukkot6:38 Apr20Pesach7:59
Sep24Sukkot7:46 Apr25Pesach6:51
Sep28Sukkot6:36 Apr26Pesach6:51
Sep30Shmini Atzeret6:35 May3Achrei Mot6:51
Oct1Simchat Torah7:42 May10Kedoshim6:51
Oct5Bereshit6:32 May17Emor6:52
Oct12Noach6:29 May24Behar6:54
Oct19Lech-Lecha6:26 May31Bechukotai6:55
Oct26Vayera6:24 Jun7Bamidbar6:57
Nov2Chayei Sara6:23 Jun8Shavuot8:05
Nov9Toldot6:22 Jun9Shavuot8:05
Nov16Vayetzei6:22 Jun14Nasso6:58
Nov23Vayishlach6:23 Jun21Beha'alotcha7:00
Nov30Vayeshev6:24 Jun28Sh'lach7:01
Dec7Miketz6:27 Jul5Korach7:02
Dec14Vayigash6:29 Jul12Chukat7:03
Dec21Vayechi6:33 Jul19Balak7:03
Dec28Shemot6:36 Jul26Pinchas7:02
Jan4Vaera6:40 Aug2Matot-Masei7:01
Jan11Bo6:43 Aug9Devarim6:59
Jan18Beshalach6:47 Aug16Vaetchanan6:57
Jan25Yitro6:49 Aug23Eikev6:54
Feb1Mishpatim6:51 Aug30Re'eh6:51
Feb8Terumah6:53 Sep6Shoftim6:48
Feb15Tetzaveh6:54 Sep13Ki Teitzei6:44
Feb22Ki Tisa6:55 Sep20Ki Tavo6:40
Mar1Vayakhel6:55 Sep27Nitzavim6:36
Mar8Pekudei6:55 Sep29Rosh Hashana6:35
Mar15Vayikra6:54

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →