Candle lighting times for Rivera
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:46 Mar22Tzav17:54
Sep10Rosh Hashana18:54 Mar29Shmini17:53
Sep14Vayeilech17:44 Apr5Tazria17:51
Sep18Yom Kippur17:42 Apr12Metzora17:50
Sep21Ha'Azinu17:40 Apr19Pesach17:48
Sep23Sukkot17:40 Apr20Pesach18:57
Sep24Sukkot18:48 Apr25Pesach17:48
Sep28Sukkot17:37 Apr26Pesach17:48
Sep30Shmini Atzeret17:37 May3Achrei Mot17:47
Oct1Simchat Torah18:45 May10Kedoshim17:47
Oct5Bereshit17:35 May17Emor17:48
Oct12Noach17:32 May24Behar17:49
Oct19Lech-Lecha17:30 May31Bechukotai17:50
Oct26Vayera17:29 Jun7Bamidbar17:51
Nov2Chayei Sara17:28 Jun8Shavuot19:00
Nov9Toldot17:28 Jun9Shavuot19:00
Nov16Vayetzei17:28 Jun14Nasso17:53
Nov23Vayishlach17:30 Jun21Beha'alotcha17:54
Nov30Vayeshev17:32 Jun28Sh'lach17:55
Dec7Miketz17:34 Jul5Korach17:56
Dec14Vayigash17:37 Jul12Chukat17:57
Dec21Vayechi17:41 Jul19Balak17:58
Dec28Shemot17:44 Jul26Pinchas17:58
Jan4Vaera17:47 Aug2Matot-Masei17:57
Jan11Bo17:51 Aug9Devarim17:56
Jan18Beshalach17:53 Aug16Vaetchanan17:54
Jan25Yitro17:56 Aug23Eikev17:52
Feb1Mishpatim17:57 Aug30Re'eh17:50
Feb8Terumah17:59 Sep6Shoftim17:47
Feb15Tetzaveh17:59 Sep13Ki Teitzei17:44
Feb22Ki Tisa17:59 Sep20Ki Tavo17:41
Mar1Vayakhel17:58 Sep27Nitzavim17:38
Mar8Pekudei17:57 Sep29Rosh Hashana17:37
Mar15Vayikra17:56

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →