Candle lighting times for Sucre
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:44 Mar22Tzav17:51
Sep10Rosh Hashana18:52 Mar29Shmini17:51
Sep14Vayeilech17:41 Apr5Tazria17:50
Sep18Yom Kippur17:39 Apr12Metzora17:50
Sep21Ha'Azinu17:37 Apr19Pesach17:50
Sep23Sukkot17:36 Apr20Pesach18:59
Sep24Sukkot18:44 Apr25Pesach17:50
Sep28Sukkot17:33 Apr26Pesach17:50
Sep30Shmini Atzeret17:32 May3Achrei Mot17:51
Oct1Simchat Torah18:40 May10Kedoshim17:52
Oct5Bereshit17:29 May17Emor17:53
Oct12Noach17:25 May24Behar17:54
Oct19Lech-Lecha17:22 May31Bechukotai17:56
Oct26Vayera17:20 Jun7Bamidbar17:58
Nov2Chayei Sara17:18 Jun8Shavuot19:07
Nov9Toldot17:17 Jun9Shavuot19:07
Nov16Vayetzei17:17 Jun14Nasso18:00
Nov23Vayishlach17:17 Jun21Beha'alotcha18:01
Nov30Vayeshev17:19 Jun28Sh'lach18:03
Dec7Miketz17:21 Jul5Korach18:04
Dec14Vayigash17:24 Jul12Chukat18:04
Dec21Vayechi17:27 Jul19Balak18:04
Dec28Shemot17:31 Jul26Pinchas18:03
Jan4Vaera17:33 Aug2Matot-Masei18:01
Jan11Bo17:37 Aug9Devarim17:59
Jan18Beshalach17:40 Aug16Vaetchanan17:57
Jan25Yitro17:43 Aug23Eikev17:54
Feb1Mishpatim17:46 Aug30Re'eh17:50
Feb8Terumah17:48 Sep6Shoftim17:46
Feb15Tetzaveh17:50 Sep13Ki Teitzei17:42
Feb22Ki Tisa17:51 Sep20Ki Tavo17:38
Mar1Vayakhel17:51 Sep27Nitzavim17:34
Mar8Pekudei17:52 Sep29Rosh Hashana17:32
Mar15Vayikra17:51

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →