Candle lighting times for China
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:29 Mar22Tzav18:31
Sep10Rosh Hashana20:36 Mar29Shmini18:34
Sep14Vayeilech19:24 Apr5Tazria18:37
Sep18Yom Kippur19:19 Apr12Metzora19:40
Sep21Ha'Azinu19:16 Apr19Pesach19:43
Sep23Sukkot19:14 Apr20Pesach20:52
Sep24Sukkot20:21 Apr25Pesach19:46
Sep28Sukkot19:08 Apr26Pesach19:47
Sep30Shmini Atzeret19:06 May3Achrei Mot19:51
Oct1Simchat Torah20:13 May10Kedoshim19:54
Oct5Bereshit19:01 May17Emor19:58
Oct12Noach18:54 May24Behar20:02
Oct19Lech-Lecha18:47 May31Bechukotai20:05
Oct26Vayera18:41 Jun7Bamidbar20:08
Nov2Chayei Sara17:36 Jun8Shavuot21:17
Nov9Toldot17:32 Jun9Shavuot21:17
Nov16Vayetzei17:29 Jun14Nasso20:11
Nov23Vayishlach17:28 Jun21Beha'alotcha20:13
Nov30Vayeshev17:27 Jun28Sh'lach20:14
Dec7Miketz17:28 Jul5Korach20:14
Dec14Vayigash17:30 Jul12Chukat20:13
Dec21Vayechi17:33 Jul19Balak20:11
Dec28Shemot17:37 Jul26Pinchas20:08
Jan4Vaera17:40 Aug2Matot-Masei20:04
Jan11Bo17:45 Aug9Devarim19:59
Jan18Beshalach17:50 Aug16Vaetchanan19:53
Jan25Yitro17:55 Aug23Eikev19:47
Feb1Mishpatim18:00 Aug30Re'eh19:40
Feb8Terumah18:05 Sep6Shoftim19:33
Feb15Tetzaveh18:10 Sep13Ki Teitzei19:25
Feb22Ki Tisa18:14 Sep20Ki Tavo19:17
Mar1Vayakhel18:20 Sep27Nitzavim19:10
Mar8Pekudei18:24 Sep29Rosh Hashana19:07
Mar15Vayikra18:27

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →