Candle Lighting Times for Araxá
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:43 Mar22Tzav5:58
Sep10Rosh Hashana6:51 Mar29Shmini5:52
Sep14Vayeilech5:44 Apr5Tazria5:46
Sep18Yom Kippur5:45 Apr12Metzora5:41
Sep21Ha'Azinu5:45 Apr19Pesach5:35
Sep23Sukkot5:46 Apr20Pesach6:43
Sep24Sukkot6:54 Apr25Pesach5:31
Sep28Sukkot5:47 Apr26Pesach5:31
Sep30Shmini Atzeret5:47 May3Achrei Mot5:26
Oct1Simchat Torah6:55 May10Kedoshim5:23
Oct5Bereshit5:48 May17Emor5:20
Oct12Noach5:50 May24Behar5:19
Oct19Lech-Lecha5:53 May31Bechukotai5:18
Oct26Vayera5:55 Jun7Bamidbar5:18
Nov2Chayei Sara5:58 Jun8Shavuot6:26
Nov9Toldot7:02 Jun9Shavuot6:26
Nov16Vayetzei7:06 Jun14Nasso5:18
Nov23Vayishlach7:10 Jun21Beha'alotcha5:20
Nov30Vayeshev7:15 Jun28Sh'lach5:21
Dec7Miketz7:19 Jul5Korach5:24
Dec14Vayigash7:23 Jul12Chukat5:26
Dec21Vayechi7:27 Jul19Balak5:28
Dec28Shemot7:30 Jul26Pinchas5:31
Jan4Vaera7:32 Aug2Matot-Masei5:33
Jan11Bo7:34 Aug9Devarim5:35
Jan18Beshalach7:34 Aug16Vaetchanan5:37
Jan25Yitro7:33 Aug23Eikev5:39
Feb1Mishpatim7:31 Aug30Re'eh5:41
Feb8Terumah7:29 Sep6Shoftim5:42
Feb15Tetzaveh7:25 Sep13Ki Teitzei5:44
Feb22Ki Tisa6:21 Sep20Ki Tavo5:45
Mar1Vayakhel6:16 Sep27Nitzavim5:46
Mar8Pekudei6:10 Sep29Rosh Hashana5:47
Mar15Vayikra6:04

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →