Candle Lighting Times for Areado
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:39 Mar22Tzav5:55
Sep10Rosh Hashana6:47 Mar29Shmini5:49
Sep14Vayeilech5:40 Apr5Tazria5:42
Sep18Yom Kippur5:41 Apr12Metzora5:36
Sep21Ha'Azinu5:42 Apr19Pesach5:31
Sep23Sukkot5:43 Apr20Pesach6:38
Sep24Sukkot6:51 Apr25Pesach5:26
Sep28Sukkot5:44 Apr26Pesach5:26
Sep30Shmini Atzeret5:44 May3Achrei Mot5:21
Oct1Simchat Torah6:53 May10Kedoshim5:17
Oct5Bereshit5:46 May17Emor5:14
Oct12Noach5:48 May24Behar5:12
Oct19Lech-Lecha5:51 May31Bechukotai5:11
Oct26Vayera5:54 Jun7Bamidbar5:11
Nov2Chayei Sara5:58 Jun8Shavuot6:19
Nov9Toldot7:01 Jun9Shavuot6:19
Nov16Vayetzei7:06 Jun14Nasso5:12
Nov23Vayishlach7:10 Jun21Beha'alotcha5:13
Nov30Vayeshev7:15 Jun28Sh'lach5:15
Dec7Miketz7:19 Jul5Korach5:17
Dec14Vayigash7:24 Jul12Chukat5:20
Dec21Vayechi7:28 Jul19Balak5:22
Dec28Shemot7:31 Jul26Pinchas5:25
Jan4Vaera7:33 Aug2Matot-Masei5:28
Jan11Bo7:34 Aug9Devarim5:30
Jan18Beshalach7:34 Aug16Vaetchanan5:32
Jan25Yitro7:33 Aug23Eikev5:35
Feb1Mishpatim7:31 Aug30Re'eh5:36
Feb8Terumah7:28 Sep6Shoftim5:38
Feb15Tetzaveh7:24 Sep13Ki Teitzei5:40
Feb22Ki Tisa6:19 Sep20Ki Tavo5:42
Mar1Vayakhel6:13 Sep27Nitzavim5:44
Mar8Pekudei6:08 Sep29Rosh Hashana5:44
Mar15Vayikra6:01

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →