Candle Lighting Times for Bagé
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:07 Mar22Tzav6:26
Sep10Rosh Hashana7:15 Mar29Shmini6:17
Sep14Vayeilech6:10 Apr5Tazria6:09
Sep18Yom Kippur6:12 Apr12Metzora6:00
Sep21Ha'Azinu6:14 Apr19Pesach5:53
Sep23Sukkot6:15 Apr20Pesach7:00
Sep24Sukkot7:24 Apr25Pesach5:46
Sep28Sukkot6:18 Apr26Pesach5:45
Sep30Shmini Atzeret6:19 May3Achrei Mot5:39
Oct1Simchat Torah7:28 May10Kedoshim5:33
Oct5Bereshit6:23 May17Emor5:29
Oct12Noach6:27 May24Behar5:25
Oct19Lech-Lecha6:32 May31Bechukotai5:23
Oct26Vayera6:38 Jun7Bamidbar5:22
Nov2Chayei Sara6:43 Jun8Shavuot6:30
Nov9Toldot7:49 Jun9Shavuot6:30
Nov16Vayetzei7:55 Jun14Nasso5:22
Nov23Vayishlach8:02 Jun21Beha'alotcha5:23
Nov30Vayeshev8:08 Jun28Sh'lach5:25
Dec7Miketz8:13 Jul5Korach5:28
Dec14Vayigash8:18 Jul12Chukat5:31
Dec21Vayechi8:22 Jul19Balak5:35
Dec28Shemot8:25 Jul26Pinchas5:40
Jan4Vaera8:26 Aug2Matot-Masei5:44
Jan11Bo8:26 Aug9Devarim5:48
Jan18Beshalach8:25 Aug16Vaetchanan5:53
Jan25Yitro8:22 Aug23Eikev5:57
Feb1Mishpatim8:18 Aug30Re'eh6:01
Feb8Terumah8:13 Sep6Shoftim6:05
Feb15Tetzaveh8:07 Sep13Ki Teitzei6:09
Feb22Ki Tisa7:00 Sep20Ki Tavo6:13
Mar1Vayakhel6:52 Sep27Nitzavim6:17
Mar8Pekudei6:44 Sep29Rosh Hashana6:19
Mar15Vayikra6:35

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →