Candle Lighting Times for Cajati
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:46 Mar22Tzav6:03
Sep10Rosh Hashana6:54 Mar29Shmini5:55
Sep14Vayeilech5:47 Apr5Tazria5:48
Sep18Yom Kippur5:49 Apr12Metzora5:42
Sep21Ha'Azinu5:50 Apr19Pesach5:35
Sep23Sukkot5:51 Apr20Pesach6:42
Sep24Sukkot6:59 Apr25Pesach5:30
Sep28Sukkot5:52 Apr26Pesach5:30
Sep30Shmini Atzeret5:53 May3Achrei Mot5:24
Oct1Simchat Torah7:02 May10Kedoshim5:20
Oct5Bereshit5:55 May17Emor5:17
Oct12Noach5:58 May24Behar5:14
Oct19Lech-Lecha6:02 May31Bechukotai5:13
Oct26Vayera6:06 Jun7Bamidbar5:12
Nov2Chayei Sara6:10 Jun8Shavuot6:20
Nov9Toldot7:14 Jun9Shavuot6:20
Nov16Vayetzei7:19 Jun14Nasso5:13
Nov23Vayishlach7:24 Jun21Beha'alotcha5:14
Nov30Vayeshev7:29 Jun28Sh'lach5:16
Dec7Miketz7:34 Jul5Korach5:18
Dec14Vayigash7:39 Jul12Chukat5:21
Dec21Vayechi7:43 Jul19Balak5:24
Dec28Shemot7:46 Jul26Pinchas5:27
Jan4Vaera7:48 Aug2Matot-Masei5:31
Jan11Bo7:48 Aug9Devarim5:34
Jan18Beshalach7:48 Aug16Vaetchanan5:37
Jan25Yitro7:46 Aug23Eikev5:39
Feb1Mishpatim7:44 Aug30Re'eh5:42
Feb8Terumah7:40 Sep6Shoftim5:44
Feb15Tetzaveh7:35 Sep13Ki Teitzei5:47
Feb22Ki Tisa6:30 Sep20Ki Tavo5:49
Mar1Vayakhel6:23 Sep27Nitzavim5:52
Mar8Pekudei6:17 Sep29Rosh Hashana5:53
Mar15Vayikra6:10

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →