Candle lighting times for GuarĂ¡
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:47 Mar22Tzav18:04
Sep10Rosh Hashana18:56 Mar29Shmini17:57
Sep14Vayeilech17:48 Apr5Tazria17:51
Sep18Yom Kippur17:49 Apr12Metzora17:45
Sep21Ha'Azinu17:50 Apr19Pesach17:40
Sep23Sukkot17:50 Apr20Pesach18:48
Sep24Sukkot18:59 Apr25Pesach17:36
Sep28Sukkot17:51 Apr26Pesach17:35
Sep30Shmini Atzeret17:52 May3Achrei Mot17:31
Oct1Simchat Torah19:01 May10Kedoshim17:27
Oct5Bereshit17:53 May17Emor17:24
Oct12Noach17:55 May24Behar17:22
Oct19Lech-Lecha17:58 May31Bechukotai17:21
Oct26Vayera18:00 Jun7Bamidbar17:21
Nov2Chayei Sara18:04 Jun8Shavuot18:30
Nov9Toldot19:08 Jun9Shavuot18:30
Nov16Vayetzei19:12 Jun14Nasso17:21
Nov23Vayishlach19:16 Jun21Beha'alotcha17:23
Nov30Vayeshev19:21 Jun28Sh'lach17:24
Dec7Miketz19:25 Jul5Korach17:26
Dec14Vayigash19:30 Jul12Chukat17:29
Dec21Vayechi19:33 Jul19Balak17:31
Dec28Shemot19:36 Jul26Pinchas17:34
Jan4Vaera19:39 Aug2Matot-Masei17:37
Jan11Bo19:40 Aug9Devarim17:39
Jan18Beshalach19:40 Aug16Vaetchanan17:41
Jan25Yitro19:40 Aug23Eikev17:43
Feb1Mishpatim19:38 Aug30Re'eh17:45
Feb8Terumah19:35 Sep6Shoftim17:47
Feb15Tetzaveh19:31 Sep13Ki Teitzei17:48
Feb22Ki Tisa18:27 Sep20Ki Tavo17:50
Mar1Vayakhel18:22 Sep27Nitzavim17:51
Mar8Pekudei18:16 Sep29Rosh Hashana17:52
Mar15Vayikra18:10

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →