Candle lighting times for Lages
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:53 Mar22Tzav6:12
Sep10Rosh Hashana7:02 Mar29Shmini6:04
Sep14Vayeilech5:55 Apr5Tazria5:56
Sep18Yom Kippur5:57 Apr12Metzora5:49
Sep21Ha'Azinu5:59 Apr19Pesach5:42
Sep23Sukkot6:00 Apr20Pesach6:49
Sep24Sukkot7:08 Apr25Pesach5:36
Sep28Sukkot6:02 Apr26Pesach5:35
Sep30Shmini Atzeret6:03 May3Achrei Mot5:29
Oct1Simchat Torah7:12 May10Kedoshim5:24
Oct5Bereshit6:05 May17Emor5:20
Oct12Noach6:09 May24Behar5:17
Oct19Lech-Lecha6:13 May31Bechukotai5:16
Oct26Vayera6:18 Jun7Bamidbar5:15
Nov2Chayei Sara6:23 Jun8Shavuot6:23
Nov9Toldot7:28 Jun9Shavuot6:23
Nov16Vayetzei7:33 Jun14Nasso5:15
Nov23Vayishlach7:39 Jun21Beha'alotcha5:16
Nov30Vayeshev7:44 Jun28Sh'lach5:18
Dec7Miketz7:50 Jul5Korach5:20
Dec14Vayigash7:54 Jul12Chukat5:24
Dec21Vayechi7:58 Jul19Balak5:27
Dec28Shemot8:01 Jul26Pinchas5:31
Jan4Vaera8:03 Aug2Matot-Masei5:34
Jan11Bo8:03 Aug9Devarim5:38
Jan18Beshalach8:03 Aug16Vaetchanan5:42
Jan25Yitro8:01 Aug23Eikev5:45
Feb1Mishpatim7:59 Aug30Re'eh5:48
Feb8Terumah7:55 Sep6Shoftim5:52
Feb15Tetzaveh7:50 Sep13Ki Teitzei5:55
Feb22Ki Tisa6:44 Sep20Ki Tavo5:58
Mar1Vayakhel6:35 Sep27Nitzavim6:01
Mar8Pekudei6:27 Sep29Rosh Hashana6:02
Mar15Vayikra6:20

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →