Candle lighting times for AcarĂ¡
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:56 Mar22Tzav18:06
Sep10Rosh Hashana19:04 Mar29Shmini18:03
Sep14Vayeilech17:54 Apr5Tazria18:01
Sep18Yom Kippur17:53 Apr12Metzora17:58
Sep21Ha'Azinu17:52 Apr19Pesach17:56
Sep23Sukkot17:51 Apr20Pesach19:05
Sep24Sukkot19:00 Apr25Pesach17:55
Sep28Sukkot17:50 Apr26Pesach17:55
Sep30Shmini Atzeret17:49 May3Achrei Mot17:54
Oct1Simchat Torah18:57 May10Kedoshim17:53
Oct5Bereshit17:48 May17Emor17:53
Oct12Noach17:46 May24Behar17:53
Oct19Lech-Lecha17:45 May31Bechukotai17:54
Oct26Vayera17:45 Jun7Bamidbar17:55
Nov2Chayei Sara17:45 Jun8Shavuot19:04
Nov9Toldot17:45 Jun9Shavuot19:04
Nov16Vayetzei17:47 Jun14Nasso17:56
Nov23Vayishlach17:49 Jun21Beha'alotcha17:58
Nov30Vayeshev17:51 Jun28Sh'lach17:59
Dec7Miketz17:54 Jul5Korach18:00
Dec14Vayigash17:57 Jul12Chukat18:01
Dec21Vayechi18:01 Jul19Balak18:02
Dec28Shemot18:04 Jul26Pinchas18:03
Jan4Vaera18:07 Aug2Matot-Masei18:03
Jan11Bo18:10 Aug9Devarim18:02
Jan18Beshalach18:12 Aug16Vaetchanan18:02
Jan25Yitro18:14 Aug23Eikev18:00
Feb1Mishpatim18:15 Aug30Re'eh17:59
Feb8Terumah18:15 Sep6Shoftim17:57
Feb15Tetzaveh18:15 Sep13Ki Teitzei17:55
Feb22Ki Tisa18:14 Sep20Ki Tavo17:52
Mar1Vayakhel18:13 Sep27Nitzavim17:50
Mar8Pekudei18:11 Sep29Rosh Hashana17:50
Mar15Vayikra18:08

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →