Candle Lighting Times for Pombal
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:11 Mar22Tzav5:22
Sep10Rosh Hashana6:19 Mar29Shmini5:19
Sep14Vayeilech5:10 Apr5Tazria5:16
Sep18Yom Kippur5:09 Apr12Metzora5:12
Sep21Ha'Azinu5:09 Apr19Pesach5:10
Sep23Sukkot5:08 Apr20Pesach6:17
Sep24Sukkot6:16 Apr25Pesach5:08
Sep28Sukkot5:08 Apr26Pesach5:07
Sep30Shmini Atzeret5:07 May3Achrei Mot5:05
Oct1Simchat Torah6:15 May10Kedoshim5:04
Oct5Bereshit5:07 May17Emor5:03
Oct12Noach5:06 May24Behar5:03
Oct19Lech-Lecha5:06 May31Bechukotai5:03
Oct26Vayera5:06 Jun7Bamidbar5:04
Nov2Chayei Sara5:07 Jun8Shavuot6:12
Nov9Toldot5:08 Jun9Shavuot6:12
Nov16Vayetzei5:11 Jun14Nasso5:05
Nov23Vayishlach5:13 Jun21Beha'alotcha5:06
Nov30Vayeshev5:16 Jun28Sh'lach5:08
Dec7Miketz5:19 Jul5Korach5:10
Dec14Vayigash5:23 Jul12Chukat5:11
Dec21Vayechi5:27 Jul19Balak5:12
Dec28Shemot5:30 Jul26Pinchas5:13
Jan4Vaera5:33 Aug2Matot-Masei5:14
Jan11Bo5:35 Aug9Devarim5:14
Jan18Beshalach5:37 Aug16Vaetchanan5:14
Jan25Yitro5:38 Aug23Eikev5:13
Feb1Mishpatim5:38 Aug30Re'eh5:12
Feb8Terumah5:38 Sep6Shoftim5:11
Feb15Tetzaveh5:36 Sep13Ki Teitzei5:10
Feb22Ki Tisa5:34 Sep20Ki Tavo5:09
Mar1Vayakhel5:32 Sep27Nitzavim5:08
Mar8Pekudei5:29 Sep29Rosh Hashana5:08
Mar15Vayikra5:26

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →