Candle lighting times for Cento
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:19 Mar22Tzav18:11
Sep10Rosh Hashana20:25 Mar29Shmini18:20
Sep14Vayeilech19:09 Apr5Tazria19:28
Sep18Yom Kippur19:02 Apr12Metzora19:37
Sep21Ha'Azinu18:56 Apr19Pesach19:46
Sep23Sukkot18:52 Apr20Pesach20:56
Sep24Sukkot19:59 Apr25Pesach19:53
Sep28Sukkot18:43 Apr26Pesach19:55
Sep30Shmini Atzeret18:39 May3Achrei Mot20:03
Oct1Simchat Torah19:46 May10Kedoshim20:12
Oct5Bereshit18:30 May17Emor20:20
Oct12Noach18:17 May24Behar20:27
Oct19Lech-Lecha18:05 May31Bechukotai20:34
Oct26Vayera17:54 Jun7Bamidbar20:39
Nov2Chayei Sara16:44 Jun8Shavuot21:48
Nov9Toldot16:35 Jun9Shavuot21:49
Nov16Vayetzei16:27 Jun14Nasso20:43
Nov23Vayishlach16:22 Jun21Beha'alotcha20:46
Nov30Vayeshev16:18 Jun28Sh'lach20:46
Dec7Miketz16:16 Jul5Korach20:45
Dec14Vayigash16:16 Jul12Chukat20:42
Dec21Vayechi16:18 Jul19Balak20:36
Dec28Shemot16:23 Jul26Pinchas20:30
Jan4Vaera16:27 Aug2Matot-Masei20:22
Jan11Bo16:34 Aug9Devarim20:12
Jan18Beshalach16:43 Aug16Vaetchanan20:01
Jan25Yitro16:52 Aug23Eikev19:50
Feb1Mishpatim17:00 Aug30Re'eh19:38
Feb8Terumah17:10 Sep6Shoftim19:25
Feb15Tetzaveh17:20 Sep13Ki Teitzei19:12
Feb22Ki Tisa17:30 Sep20Ki Tavo18:59
Mar1Vayakhel17:43 Sep27Nitzavim18:45
Mar8Pekudei17:53 Sep29Rosh Hashana18:42
Mar15Vayikra18:02

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →