Candle lighting times for Nuoro
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:23 Mar22Tzav18:18
Sep10Rosh Hashana20:30 Mar29Shmini18:25
Sep14Vayeilech19:15 Apr5Tazria19:32
Sep18Yom Kippur19:08 Apr12Metzora19:40
Sep21Ha'Azinu19:03 Apr19Pesach19:47
Sep23Sukkot19:00 Apr20Pesach20:56
Sep24Sukkot20:07 Apr25Pesach19:53
Sep28Sukkot18:52 Apr26Pesach19:54
Sep30Shmini Atzeret18:48 May3Achrei Mot20:01
Oct1Simchat Torah19:55 May10Kedoshim20:08
Oct5Bereshit18:40 May17Emor20:15
Oct12Noach18:29 May24Behar20:21
Oct19Lech-Lecha18:19 May31Bechukotai20:27
Oct26Vayera18:09 Jun7Bamidbar20:32
Nov2Chayei Sara17:00 Jun8Shavuot21:41
Nov9Toldot16:53 Jun9Shavuot21:41
Nov16Vayetzei16:46 Jun14Nasso20:35
Nov23Vayishlach16:42 Jun21Beha'alotcha20:37
Nov30Vayeshev16:39 Jun28Sh'lach20:38
Dec7Miketz16:38 Jul5Korach20:37
Dec14Vayigash16:39 Jul12Chukat20:35
Dec21Vayechi16:41 Jul19Balak20:31
Dec28Shemot16:45 Jul26Pinchas20:25
Jan4Vaera16:49 Aug2Matot-Masei20:18
Jan11Bo16:56 Aug9Devarim20:10
Jan18Beshalach17:03 Aug16Vaetchanan20:01
Jan25Yitro17:11 Aug23Eikev19:51
Feb1Mishpatim17:19 Aug30Re'eh19:40
Feb8Terumah17:27 Sep6Shoftim19:29
Feb15Tetzaveh17:36 Sep13Ki Teitzei19:17
Feb22Ki Tisa17:44 Sep20Ki Tavo19:05
Mar1Vayakhel17:55 Sep27Nitzavim18:54
Mar8Pekudei18:03 Sep29Rosh Hashana18:50
Mar15Vayikra18:11

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →