Candle lighting times for Askim
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana19:44 Mar18Tzav18:06
Sep7Rosh Hashana20:50 Mar25Shmini18:23
Sep10Vayeilech19:32 Apr1Tazria19:40
Sep15Yom Kippur19:17 Apr8Metzora19:57
Sep17Ha'Azinu19:11 Apr15Pesach20:13
Sep20Sukkot19:02 Apr16Pesach21:24
Sep21Sukkot20:08 Apr21Pesach20:28
Sep24Sukkot18:50 Apr22Pesach20:30
Sep27Shmini Atzeret18:41 Apr29Achrei Mot20:47
Sep28Simchat Torah19:47 May6Kedoshim21:04
Oct1Bereshit18:29 May13Emor21:21
Oct8Noach18:09 May20Behar21:37
Oct15Lech-Lecha17:49 May27Bechukotai21:51
Oct22Vayera17:29 Jun3Bamidbar22:04
Oct29Chayei Sara17:10 Jun4Shavuot23:14
Nov5Toldot15:52 Jun5Shavuot23:15
Nov12Vayetzei15:36 Jun10Nasso22:13
Nov19Vayishlach15:22 Jun17Beha'alotcha22:19
Nov26Vayeshev15:10 Jun24Sh'lach22:20
Dec3Miketz15:01 Jul1Korach22:17
Dec10Vayigash14:55 Jul8Chukat22:11
Dec17Vayechi14:54 Jul15Balak22:00
Dec24Shemot14:57 Jul22Pinchas21:47
Dec31Vaera15:04 Jul29Matot-Masei21:32
Jan7Bo15:12 Aug5Devarim21:15
Jan14Beshalach15:25 Aug12Vaetchanan20:56
Jan21Yitro15:41 Aug19Eikev20:37
Jan28Mishpatim15:58 Aug26Re'eh20:17
Feb4Terumah16:13 Sep2Shoftim19:57
Feb11Tetzaveh16:31 Sep9Ki Teitzei19:36
Feb18Ki Tisa16:49 Sep16Ki Tavo19:15
Feb25Vayakhel17:07 Sep23Nitzavim18:54
Mar4Pekudei17:32 Sep25Rosh Hashana18:48
Mar11Vayikra17:49

← 5781   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5783 →