Candle lighting times for León
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana20:25 Mar22Tzav19:18
Sep10Rosh Hashana21:31 Mar29Shmini19:26
Sep14Vayeilech20:16 Apr5Tazria20:34
Sep18Yom Kippur20:09 Apr12Metzora20:42
Sep21Ha'Azinu20:03 Apr19Pesach20:50
Sep23Sukkot20:00 Apr20Pesach21:59
Sep24Sukkot21:06 Apr25Pesach20:57
Sep28Sukkot19:51 Apr26Pesach20:58
Sep30Shmini Atzeret19:47 May3Achrei Mot21:06
Oct1Simchat Torah20:54 May10Kedoshim21:13
Oct5Bereshit19:39 May17Emor21:21
Oct12Noach19:27 May24Behar21:28
Oct19Lech-Lecha19:15 May31Bechukotai21:34
Oct26Vayera19:05 Jun7Bamidbar21:39
Nov2Chayei Sara17:56 Jun8Shavuot22:48
Nov9Toldot17:47 Jun9Shavuot22:49
Nov16Vayetzei17:40 Jun14Nasso21:43
Nov23Vayishlach17:35 Jun21Beha'alotcha21:45
Nov30Vayeshev17:32 Jun28Sh'lach21:46
Dec7Miketz17:30 Jul5Korach21:44
Dec14Vayigash17:31 Jul12Chukat21:42
Dec21Vayechi17:33 Jul19Balak21:37
Dec28Shemot17:38 Jul26Pinchas21:31
Jan4Vaera17:42 Aug2Matot-Masei21:23
Jan11Bo17:49 Aug9Devarim21:14
Jan18Beshalach17:56 Aug16Vaetchanan21:04
Jan25Yitro18:05 Aug23Eikev20:54
Feb1Mishpatim18:13 Aug30Re'eh20:42
Feb8Terumah18:22 Sep6Shoftim20:30
Feb15Tetzaveh18:31 Sep13Ki Teitzei20:18
Feb22Ki Tisa18:40 Sep20Ki Tavo20:05
Mar1Vayakhel18:53 Sep27Nitzavim19:53
Mar8Pekudei19:01 Sep29Rosh Hashana19:49
Mar15Vayikra19:10

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →