Candle lighting times for Mugia
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana20:42 Mar22Tzav19:33
Sep10Rosh Hashana21:49 Mar29Shmini19:41
Sep14Vayeilech20:33 Apr5Tazria20:49
Sep18Yom Kippur20:26 Apr12Metzora20:57
Sep21Ha'Azinu20:20 Apr19Pesach21:06
Sep23Sukkot20:17 Apr20Pesach22:15
Sep24Sukkot21:23 Apr25Pesach21:13
Sep28Sukkot20:07 Apr26Pesach21:14
Sep30Shmini Atzeret20:04 May3Achrei Mot21:22
Oct1Simchat Torah21:11 May10Kedoshim21:30
Oct5Bereshit19:55 May17Emor21:38
Oct12Noach19:43 May24Behar21:45
Oct19Lech-Lecha19:31 May31Bechukotai21:51
Oct26Vayera19:21 Jun7Bamidbar21:56
Nov2Chayei Sara18:11 Jun8Shavuot23:05
Nov9Toldot18:03 Jun9Shavuot23:06
Nov16Vayetzei17:56 Jun14Nasso22:00
Nov23Vayishlach17:50 Jun21Beha'alotcha22:03
Nov30Vayeshev17:47 Jun28Sh'lach22:03
Dec7Miketz17:45 Jul5Korach22:02
Dec14Vayigash17:45 Jul12Chukat21:59
Dec21Vayechi17:47 Jul19Balak21:55
Dec28Shemot17:51 Jul26Pinchas21:49
Jan4Vaera17:57 Aug2Matot-Masei21:41
Jan11Bo18:04 Aug9Devarim21:32
Jan18Beshalach18:13 Aug16Vaetchanan21:22
Jan25Yitro18:21 Aug23Eikev21:11
Feb1Mishpatim18:31 Aug30Re'eh21:00
Feb8Terumah18:40 Sep6Shoftim20:48
Feb15Tetzaveh18:50 Sep13Ki Teitzei20:35
Feb22Ki Tisa18:59 Sep20Ki Tavo20:22
Mar1Vayakhel19:08 Sep27Nitzavim20:10
Mar8Pekudei19:16 Sep29Rosh Hashana20:06
Mar15Vayikra19:25

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →