Candle lighting - Kocahasanl─▒
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:41 Mar22Tzav18:37
Sep10Rosh Hashana19:48 Mar29Shmini18:44
Sep14Vayeilech18:34 Apr5Tazria18:50
Sep18Yom Kippur18:28 Apr12Metzora18:56
Sep21Ha'Azinu18:23 Apr19Pesach19:02
Sep23Sukkot18:20 Apr20Pesach20:11
Sep24Sukkot19:27 Apr25Pesach19:07
Sep28Sukkot18:13 Apr26Pesach19:08
Sep30Shmini Atzeret18:10 May3Achrei Mot19:14
Oct1Simchat Torah19:17 May10Kedoshim19:20
Oct5Bereshit18:02 May17Emor19:26
Oct12Noach17:53 May24Behar19:31
Oct19Lech-Lecha17:43 May31Bechukotai19:36
Oct26Vayera17:35 Jun7Bamidbar19:41
Nov2Chayei Sara17:27 Jun8Shavuot20:50
Nov9Toldot17:20 Jun9Shavuot20:50
Nov16Vayetzei17:15 Jun14Nasso19:44
Nov23Vayishlach17:11 Jun21Beha'alotcha19:46
Nov30Vayeshev17:09 Jun28Sh'lach19:47
Dec7Miketz17:08 Jul5Korach19:46
Dec14Vayigash17:10 Jul12Chukat19:44
Dec21Vayechi17:12 Jul19Balak19:41
Dec28Shemot17:16 Jul26Pinchas19:36
Jan4Vaera17:20 Aug2Matot-Masei19:30
Jan11Bo17:26 Aug9Devarim19:23
Jan18Beshalach17:33 Aug16Vaetchanan19:15
Jan25Yitro17:40 Aug23Eikev19:06
Feb1Mishpatim17:47 Aug30Re'eh18:56
Feb8Terumah17:54 Sep6Shoftim18:46
Feb15Tetzaveh18:01 Sep13Ki Teitzei18:36
Feb22Ki Tisa18:09 Sep20Ki Tavo18:25
Mar1Vayakhel18:18 Sep27Nitzavim18:15
Mar8Pekudei18:25 Sep29Rosh Hashana18:12
Mar15Vayikra18:31

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →