Candle lighting - Őrbottyán
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:49 Mar22Tzav17:39
Sep10Rosh Hashana19:56 Mar29Shmini17:49
Sep14Vayeilech18:39 Apr5Tazria18:59
Sep18Yom Kippur18:31 Apr12Metzora19:09
Sep21Ha'Azinu18:25 Apr19Pesach19:19
Sep23Sukkot18:21 Apr20Pesach20:29
Sep24Sukkot19:27 Apr25Pesach19:28
Sep28Sukkot18:10 Apr26Pesach19:29
Sep30Shmini Atzeret18:06 May3Achrei Mot19:39
Oct1Simchat Torah19:13 May10Kedoshim19:48
Oct5Bereshit17:56 May17Emor19:57
Oct12Noach17:42 May24Behar20:06
Oct19Lech-Lecha17:29 May31Bechukotai20:13
Oct26Vayera17:17 Jun7Bamidbar20:19
Nov2Chayei Sara16:05 Jun8Shavuot21:28
Nov9Toldot15:55 Jun9Shavuot21:29
Nov16Vayetzei15:47 Jun14Nasso20:24
Nov23Vayishlach15:40 Jun21Beha'alotcha20:26
Nov30Vayeshev15:35 Jun28Sh'lach20:27
Dec7Miketz15:33 Jul5Korach20:25
Dec14Vayigash15:33 Jul12Chukat20:21
Dec21Vayechi15:35 Jul19Balak20:15
Dec28Shemot15:39 Jul26Pinchas20:08
Jan4Vaera15:44 Aug2Matot-Masei19:58
Jan11Bo15:52 Aug9Devarim19:48
Jan18Beshalach16:01 Aug16Vaetchanan19:36
Jan25Yitro16:11 Aug23Eikev19:23
Feb1Mishpatim16:20 Aug30Re'eh19:10
Feb8Terumah16:31 Sep6Shoftim18:56
Feb15Tetzaveh16:42 Sep13Ki Teitzei18:42
Feb22Ki Tisa16:53 Sep20Ki Tavo18:27
Mar1Vayakhel17:08 Sep27Nitzavim18:13
Mar8Pekudei17:19 Sep29Rosh Hashana18:09
Mar15Vayikra17:29

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →