Candle lighting times for Bahlā’
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:04 Mar22Tzav18:05
Sep10Rosh Hashana19:12 Mar29Shmini18:07
Sep14Vayeilech17:59 Apr5Tazria18:10
Sep18Yom Kippur17:55 Apr12Metzora18:13
Sep21Ha'Azinu17:52 Apr19Pesach18:15
Sep23Sukkot17:50 Apr20Pesach19:24
Sep24Sukkot18:57 Apr25Pesach18:18
Sep28Sukkot17:45 Apr26Pesach18:18
Sep30Shmini Atzeret17:43 May3Achrei Mot18:21
Oct1Simchat Torah18:50 May10Kedoshim18:25
Oct5Bereshit17:38 May17Emor18:28
Oct12Noach17:31 May24Behar18:31
Oct19Lech-Lecha17:25 May31Bechukotai18:34
Oct26Vayera17:20 Jun7Bamidbar18:37
Nov2Chayei Sara17:15 Jun8Shavuot19:46
Nov9Toldot17:12 Jun9Shavuot19:47
Nov16Vayetzei17:09 Jun14Nasso18:40
Nov23Vayishlach17:08 Jun21Beha'alotcha18:42
Nov30Vayeshev17:08 Jun28Sh'lach18:43
Dec7Miketz17:08 Jul5Korach18:43
Dec14Vayigash17:10 Jul12Chukat18:42
Dec21Vayechi17:13 Jul19Balak18:41
Dec28Shemot17:17 Jul26Pinchas18:38
Jan4Vaera17:21 Aug2Matot-Masei18:35
Jan11Bo17:26 Aug9Devarim18:31
Jan18Beshalach17:31 Aug16Vaetchanan18:26
Jan25Yitro17:36 Aug23Eikev18:20
Feb1Mishpatim17:41 Aug30Re'eh18:14
Feb8Terumah17:45 Sep6Shoftim18:07
Feb15Tetzaveh17:49 Sep13Ki Teitzei18:00
Feb22Ki Tisa17:53 Sep20Ki Tavo17:53
Mar1Vayakhel17:57 Sep27Nitzavim17:46
Mar8Pekudei18:00 Sep29Rosh Hashana17:44
Mar15Vayikra18:02

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →