Candle lighting times for Bawshar
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:00 Mar22Tzav18:01
Sep10Rosh Hashana19:07 Mar29Shmini18:03
Sep14Vayeilech17:55 Apr5Tazria18:06
Sep18Yom Kippur17:51 Apr12Metzora18:09
Sep21Ha'Azinu17:47 Apr19Pesach18:11
Sep23Sukkot17:45 Apr20Pesach19:20
Sep24Sukkot18:53 Apr25Pesach18:14
Sep28Sukkot17:40 Apr26Pesach18:14
Sep30Shmini Atzeret17:38 May3Achrei Mot18:18
Oct1Simchat Torah18:46 May10Kedoshim18:21
Oct5Bereshit17:33 May17Emor18:25
Oct12Noach17:26 May24Behar18:28
Oct19Lech-Lecha17:20 May31Bechukotai18:31
Oct26Vayera17:15 Jun7Bamidbar18:34
Nov2Chayei Sara17:10 Jun8Shavuot19:43
Nov9Toldot17:07 Jun9Shavuot19:43
Nov16Vayetzei17:04 Jun14Nasso18:37
Nov23Vayishlach17:02 Jun21Beha'alotcha18:38
Nov30Vayeshev17:02 Jun28Sh'lach18:40
Dec7Miketz17:03 Jul5Korach18:40
Dec14Vayigash17:05 Jul12Chukat18:39
Dec21Vayechi17:08 Jul19Balak18:38
Dec28Shemot17:11 Jul26Pinchas18:35
Jan4Vaera17:15 Aug2Matot-Masei18:32
Jan11Bo17:20 Aug9Devarim18:27
Jan18Beshalach17:25 Aug16Vaetchanan18:22
Jan25Yitro17:30 Aug23Eikev18:17
Feb1Mishpatim17:35 Aug30Re'eh18:10
Feb8Terumah17:40 Sep6Shoftim18:03
Feb15Tetzaveh17:44 Sep13Ki Teitzei17:56
Feb22Ki Tisa17:48 Sep20Ki Tavo17:49
Mar1Vayakhel17:52 Sep27Nitzavim17:42
Mar8Pekudei17:55 Sep29Rosh Hashana17:39
Mar15Vayikra17:58

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →