Candle lighting times for Werdau
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:23 Mar22Tzav18:08
Sep10Rosh Hashana20:29 Mar29Shmini18:19
Sep14Vayeilech19:11 Apr5Tazria19:30
Sep18Yom Kippur19:02 Apr12Metzora19:42
Sep21Ha'Azinu18:55 Apr19Pesach19:53
Sep23Sukkot18:51 Apr20Pesach21:03
Sep24Sukkot19:57 Apr25Pesach20:03
Sep28Sukkot18:40 Apr26Pesach20:04
Sep30Shmini Atzeret18:35 May3Achrei Mot20:16
Oct1Simchat Torah19:41 May10Kedoshim20:27
Oct5Bereshit18:24 May17Emor20:37
Oct12Noach18:09 May24Behar20:47
Oct19Lech-Lecha17:54 May31Bechukotai20:55
Oct26Vayera17:40 Jun7Bamidbar21:02
Nov2Chayei Sara16:28 Jun8Shavuot22:11
Nov9Toldot16:16 Jun9Shavuot22:12
Nov16Vayetzei16:06 Jun14Nasso21:07
Nov23Vayishlach15:58 Jun21Beha'alotcha21:10
Nov30Vayeshev15:52 Jun28Sh'lach21:10
Dec7Miketz15:49 Jul5Korach21:08
Dec14Vayigash15:48 Jul12Chukat21:04
Dec21Vayechi15:50 Jul19Balak20:57
Dec28Shemot15:54 Jul26Pinchas20:49
Jan4Vaera16:01 Aug2Matot-Masei20:38
Jan11Bo16:10 Aug9Devarim20:27
Jan18Beshalach16:20 Aug16Vaetchanan20:14
Jan25Yitro16:32 Aug23Eikev20:00
Feb1Mishpatim16:44 Aug30Re'eh19:45
Feb8Terumah16:56 Sep6Shoftim19:30
Feb15Tetzaveh17:09 Sep13Ki Teitzei19:14
Feb22Ki Tisa17:21 Sep20Ki Tavo18:58
Mar1Vayakhel17:33 Sep27Nitzavim18:42
Mar8Pekudei17:45 Sep29Rosh Hashana18:38
Mar15Vayikra17:57

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →