Candle lighting times for Brecht
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:54 Mar22Tzav18:39
Sep10Rosh Hashana21:00 Mar29Shmini18:51
Sep14Vayeilech19:43 Apr5Tazria20:02
Sep18Yom Kippur19:33 Apr12Metzora20:14
Sep21Ha'Azinu19:27 Apr19Pesach20:25
Sep23Sukkot19:22 Apr20Pesach21:36
Sep24Sukkot20:28 Apr25Pesach20:35
Sep28Sukkot19:10 Apr26Pesach20:37
Sep30Shmini Atzeret19:06 May3Achrei Mot20:49
Oct1Simchat Torah20:12 May10Kedoshim21:00
Oct5Bereshit18:54 May17Emor21:11
Oct12Noach18:39 May24Behar21:21
Oct19Lech-Lecha18:24 May31Bechukotai21:29
Oct26Vayera18:10 Jun7Bamidbar21:36
Nov2Chayei Sara16:57 Jun8Shavuot22:46
Nov9Toldot16:45 Jun9Shavuot22:46
Nov16Vayetzei16:35 Jun14Nasso21:41
Nov23Vayishlach16:27 Jun21Beha'alotcha21:44
Nov30Vayeshev16:21 Jun28Sh'lach21:45
Dec7Miketz16:17 Jul5Korach21:42
Dec14Vayigash16:16 Jul12Chukat21:38
Dec21Vayechi16:18 Jul19Balak21:31
Dec28Shemot16:22 Jul26Pinchas21:22
Jan4Vaera16:29 Aug2Matot-Masei21:12
Jan11Bo16:38 Aug9Devarim21:00
Jan18Beshalach16:49 Aug16Vaetchanan20:46
Jan25Yitro17:00 Aug23Eikev20:32
Feb1Mishpatim17:13 Aug30Re'eh20:17
Feb8Terumah17:25 Sep6Shoftim20:02
Feb15Tetzaveh17:38 Sep13Ki Teitzei19:46
Feb22Ki Tisa17:51 Sep20Ki Tavo19:29
Mar1Vayakhel18:03 Sep27Nitzavim19:13
Mar8Pekudei18:15 Sep29Rosh Hashana19:09
Mar15Vayikra18:27

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →