Candle lighting times for Åmål
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:32 Mar22Tzav18:09
Sep10Rosh Hashana20:38 Mar29Shmini18:25
Sep14Vayeilech19:17 Apr5Tazria19:41
Sep18Yom Kippur19:06 Apr12Metzora19:58
Sep21Ha'Azinu18:57 Apr19Pesach20:14
Sep23Sukkot18:51 Apr20Pesach21:25
Sep24Sukkot19:56 Apr25Pesach20:28
Sep28Sukkot18:36 Apr26Pesach20:31
Sep30Shmini Atzeret18:30 May3Achrei Mot20:47
Oct1Simchat Torah19:36 May10Kedoshim21:04
Oct5Bereshit18:15 May17Emor21:19
Oct12Noach17:55 May24Behar21:34
Oct19Lech-Lecha17:36 May31Bechukotai21:47
Oct26Vayera17:17 Jun7Bamidbar21:58
Nov2Chayei Sara15:59 Jun8Shavuot23:08
Nov9Toldot15:42 Jun9Shavuot23:09
Nov16Vayetzei15:28 Jun14Nasso22:06
Nov23Vayishlach15:15 Jun21Beha'alotcha22:09
Nov30Vayeshev15:04 Jun28Sh'lach22:09
Dec7Miketz14:57 Jul5Korach22:05
Dec14Vayigash14:54 Jul12Chukat21:57
Dec21Vayechi14:55 Jul19Balak21:46
Dec28Shemot15:00 Jul26Pinchas21:32
Jan4Vaera15:09 Aug2Matot-Masei21:16
Jan11Bo15:21 Aug9Devarim20:59
Jan18Beshalach15:35 Aug16Vaetchanan20:41
Jan25Yitro15:52 Aug23Eikev20:22
Feb1Mishpatim16:09 Aug30Re'eh20:02
Feb8Terumah16:27 Sep6Shoftim19:42
Feb15Tetzaveh16:44 Sep13Ki Teitzei19:21
Feb22Ki Tisa17:02 Sep20Ki Tavo19:00
Mar1Vayakhel17:19 Sep27Nitzavim18:40
Mar8Pekudei17:36 Sep29Rosh Hashana18:34
Mar15Vayikra17:52

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →