Candle lighting times for Hörby
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:21 Mar22Tzav18:04
Sep10Rosh Hashana20:26 Mar29Shmini18:18
Sep14Vayeilech19:07 Apr5Tazria19:32
Sep18Yom Kippur18:57 Apr12Metzora19:46
Sep21Ha'Azinu18:49 Apr19Pesach20:01
Sep23Sukkot18:44 Apr20Pesach21:11
Sep24Sukkot19:50 Apr25Pesach20:13
Sep28Sukkot18:30 Apr26Pesach20:15
Sep30Shmini Atzeret18:25 May3Achrei Mot20:29
Oct1Simchat Torah19:31 May10Kedoshim20:43
Oct5Bereshit18:12 May17Emor20:56
Oct12Noach17:54 May24Behar21:08
Oct19Lech-Lecha17:37 May31Bechukotai21:18
Oct26Vayera17:20 Jun7Bamidbar21:27
Nov2Chayei Sara16:05 Jun8Shavuot22:37
Nov9Toldot15:51 Jun9Shavuot22:38
Nov16Vayetzei15:38 Jun14Nasso21:33
Nov23Vayishlach15:28 Jun21Beha'alotcha21:36
Nov30Vayeshev15:20 Jun28Sh'lach21:36
Dec7Miketz15:15 Jul5Korach21:33
Dec14Vayigash15:13 Jul12Chukat21:26
Dec21Vayechi15:14 Jul19Balak21:17
Dec28Shemot15:19 Jul26Pinchas21:06
Jan4Vaera15:25 Aug2Matot-Masei20:52
Jan11Bo15:35 Aug9Devarim20:38
Jan18Beshalach15:47 Aug16Vaetchanan20:22
Jan25Yitro16:01 Aug23Eikev20:05
Feb1Mishpatim16:13 Aug30Re'eh19:47
Feb8Terumah16:28 Sep6Shoftim19:29
Feb15Tetzaveh16:44 Sep13Ki Teitzei19:11
Feb22Ki Tisa16:59 Sep20Ki Tavo18:52
Mar1Vayakhel17:20 Sep27Nitzavim18:34
Mar8Pekudei17:35 Sep29Rosh Hashana18:29
Mar15Vayikra17:50

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →