Candle lighting - Anávyssos
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana7:23 Mar22Tzav6:19
Sep10Rosh Hashana8:20 Mar29Shmini6:25
Sep14Vayeilech7:16 Apr5Tazria7:32
Sep18Yom Kippur7:09 Apr12Metzora7:38
Sep21Ha'Azinu7:05 Apr19Pesach7:45
Sep23Sukkot7:02 Apr20Pesach8:45
Sep24Sukkot7:57 Apr25Pesach7:50
Sep28Sukkot6:54 Apr26Pesach7:51
Sep30Shmini Atzeret6:51 May3Achrei Mot7:57
Oct1Simchat Torah7:46 May10Kedoshim8:04
Oct5Bereshit6:43 May17Emor8:10
Oct12Noach6:33 May24Behar8:16
Oct19Lech-Lecha6:23 May31Bechukotai8:21
Oct26Vayera6:14 Jun7Bamidbar8:25
Nov2Chayei Sara5:06 Jun8Shavuot9:31
Nov9Toldot4:59 Jun9Shavuot9:32
Nov16Vayetzei4:54 Jun14Nasso8:29
Nov23Vayishlach4:50 Jun21Beha'alotcha8:31
Nov30Vayeshev4:47 Jun28Sh'lach8:32
Dec7Miketz4:47 Jul5Korach8:31
Dec14Vayigash4:48 Jul12Chukat8:29
Dec21Vayechi4:50 Jul19Balak8:25
Dec28Shemot4:54 Jul26Pinchas8:20
Jan4Vaera5:00 Aug2Matot-Masei8:14
Jan11Bo5:06 Aug9Devarim8:06
Jan18Beshalach5:13 Aug16Vaetchanan7:58
Jan25Yitro5:21 Aug23Eikev7:49
Feb1Mishpatim5:29 Aug30Re'eh7:39
Feb8Terumah5:37 Sep6Shoftim7:28
Feb15Tetzaveh5:44 Sep13Ki Teitzei7:17
Feb22Ki Tisa5:52 Sep20Ki Tavo7:07
Mar1Vayakhel5:59 Sep27Nitzavim6:56
Mar8Pekudei6:06 Sep29Rosh Hashana6:53
Mar15Vayikra6:12

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →