Candle lighting times for Mhamid
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:17 Mar22Tzav19:17
Sep10Rosh Hashana20:25 Mar29Shmini19:21
Sep14Vayeilech19:11 Apr5Tazria19:25
Sep18Yom Kippur19:06 Apr12Metzora19:29
Sep21Ha'Azinu19:02 Apr19Pesach19:34
Sep23Sukkot19:00 Apr20Pesach20:43
Sep24Sukkot20:07 Apr25Pesach19:37
Sep28Sukkot18:54 Apr26Pesach19:38
Sep30Shmini Atzeret18:51 May3Achrei Mot19:43
Oct1Simchat Torah19:59 May10Kedoshim18:47
Oct5Bereshit18:45 May17Emor18:52
Oct12Noach18:37 May24Behar18:56
Oct19Lech-Lecha18:30 May31Bechukotai19:00
Oct26Vayera18:23 Jun7Bamidbar19:03
Nov2Chayei Sara18:17 Jun8Shavuot20:12
Nov9Toldot18:12 Jun9Shavuot21:13
Nov16Vayetzei18:08 Jun14Nasso20:06
Nov23Vayishlach18:06 Jun21Beha'alotcha20:08
Nov30Vayeshev18:05 Jun28Sh'lach20:09
Dec7Miketz18:05 Jul5Korach20:09
Dec14Vayigash18:06 Jul12Chukat20:08
Dec21Vayechi18:09 Jul19Balak20:05
Dec28Shemot18:13 Jul26Pinchas20:02
Jan4Vaera18:17 Aug2Matot-Masei19:57
Jan11Bo18:22 Aug9Devarim19:51
Jan18Beshalach18:28 Aug16Vaetchanan19:45
Jan25Yitro18:34 Aug23Eikev19:37
Feb1Mishpatim18:39 Aug30Re'eh19:30
Feb8Terumah18:45 Sep6Shoftim19:21
Feb15Tetzaveh18:51 Sep13Ki Teitzei19:13
Feb22Ki Tisa18:56 Sep20Ki Tavo19:04
Mar1Vayakhel19:03 Sep27Nitzavim18:55
Mar8Pekudei19:08 Sep29Rosh Hashana18:53
Mar15Vayikra19:12

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →