Candle lighting times for Mhamid
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:19 Mar22Tzav19:18
Sep10Rosh Hashana20:27 Mar29Shmini19:22
Sep14Vayeilech19:13 Apr5Tazria19:26
Sep18Yom Kippur19:08 Apr12Metzora19:30
Sep21Ha'Azinu19:04 Apr19Pesach19:34
Sep23Sukkot19:02 Apr20Pesach20:43
Sep24Sukkot20:09 Apr25Pesach19:38
Sep28Sukkot18:56 Apr26Pesach19:39
Sep30Shmini Atzeret18:53 May3Achrei Mot19:43
Oct1Simchat Torah20:00 May10Kedoshim18:48
Oct5Bereshit18:47 May17Emor18:53
Oct12Noach18:39 May24Behar18:57
Oct19Lech-Lecha18:31 May31Bechukotai19:01
Oct26Vayera18:25 Jun7Bamidbar19:04
Nov2Chayei Sara18:19 Jun8Shavuot20:13
Nov9Toldot18:14 Jun9Shavuot21:14
Nov16Vayetzei18:10 Jun14Nasso20:07
Nov23Vayishlach18:07 Jun21Beha'alotcha20:09
Nov30Vayeshev18:06 Jun28Sh'lach20:10
Dec7Miketz18:06 Jul5Korach20:10
Dec14Vayigash18:08 Jul12Chukat20:09
Dec21Vayechi18:10 Jul19Balak20:07
Dec28Shemot18:14 Jul26Pinchas20:03
Jan4Vaera18:19 Aug2Matot-Masei19:59
Jan11Bo18:24 Aug9Devarim19:53
Jan18Beshalach18:30 Aug16Vaetchanan19:47
Jan25Yitro18:36 Aug23Eikev19:39
Feb1Mishpatim18:42 Aug30Re'eh19:32
Feb8Terumah18:48 Sep6Shoftim19:23
Feb15Tetzaveh18:54 Sep13Ki Teitzei19:15
Feb22Ki Tisa18:59 Sep20Ki Tavo19:06
Mar1Vayakhel19:04 Sep27Nitzavim18:57
Mar8Pekudei19:09 Sep29Rosh Hashana18:55
Mar15Vayikra19:13

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →