Candle lighting times for Dingli
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:03 Mar22Tzav17:58
Sep10Rosh Hashana20:10 Mar29Shmini18:04
Sep14Vayeilech18:55 Apr5Tazria19:09
Sep18Yom Kippur18:49 Apr12Metzora19:15
Sep21Ha'Azinu18:45 Apr19Pesach19:21
Sep23Sukkot18:42 Apr20Pesach20:30
Sep24Sukkot19:49 Apr25Pesach19:26
Sep28Sukkot18:34 Apr26Pesach19:27
Sep30Shmini Atzeret18:31 May3Achrei Mot19:33
Oct1Simchat Torah19:38 May10Kedoshim19:39
Oct5Bereshit18:24 May17Emor19:45
Oct12Noach18:14 May24Behar19:50
Oct19Lech-Lecha18:05 May31Bechukotai19:55
Oct26Vayera17:57 Jun7Bamidbar19:59
Nov2Chayei Sara16:49 Jun8Shavuot21:08
Nov9Toldot16:43 Jun9Shavuot21:09
Nov16Vayetzei16:38 Jun14Nasso20:03
Nov23Vayishlach16:34 Jun21Beha'alotcha20:05
Nov30Vayeshev16:32 Jun28Sh'lach20:06
Dec7Miketz16:31 Jul5Korach20:05
Dec14Vayigash16:32 Jul12Chukat20:03
Dec21Vayechi16:35 Jul19Balak20:00
Dec28Shemot16:39 Jul26Pinchas19:56
Jan4Vaera16:44 Aug2Matot-Masei19:50
Jan11Bo16:50 Aug9Devarim19:43
Jan18Beshalach16:57 Aug16Vaetchanan19:35
Jan25Yitro17:04 Aug23Eikev19:27
Feb1Mishpatim17:11 Aug30Re'eh19:17
Feb8Terumah17:19 Sep6Shoftim19:07
Feb15Tetzaveh17:26 Sep13Ki Teitzei18:57
Feb22Ki Tisa17:33 Sep20Ki Tavo18:47
Mar1Vayakhel17:40 Sep27Nitzavim18:36
Mar8Pekudei17:46 Sep29Rosh Hashana18:33
Mar15Vayikra17:52

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →