Candle lighting times for Nador
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:11 Mar22Tzav19:07
Sep10Rosh Hashana20:18 Mar29Shmini19:13
Sep14Vayeilech19:04 Apr5Tazria19:18
Sep18Yom Kippur18:58 Apr12Metzora19:24
Sep21Ha'Azinu18:54 Apr19Pesach19:29
Sep23Sukkot18:51 Apr20Pesach20:39
Sep24Sukkot19:58 Apr25Pesach19:34
Sep28Sukkot18:44 Apr26Pesach19:35
Sep30Shmini Atzeret18:41 May3Achrei Mot19:41
Oct1Simchat Torah19:48 May10Kedoshim18:47
Oct5Bereshit18:34 May17Emor18:52
Oct12Noach18:24 May24Behar18:58
Oct19Lech-Lecha18:15 May31Bechukotai19:03
Oct26Vayera18:07 Jun7Bamidbar19:07
Nov2Chayei Sara18:00 Jun8Shavuot20:16
Nov9Toldot17:54 Jun9Shavuot21:16
Nov16Vayetzei17:49 Jun14Nasso20:10
Nov23Vayishlach17:45 Jun21Beha'alotcha20:12
Nov30Vayeshev17:43 Jun28Sh'lach20:13
Dec7Miketz17:42 Jul5Korach20:12
Dec14Vayigash17:44 Jul12Chukat20:11
Dec21Vayechi17:46 Jul19Balak20:08
Dec28Shemot17:50 Jul26Pinchas20:03
Jan4Vaera17:55 Aug2Matot-Masei19:58
Jan11Bo18:01 Aug9Devarim19:51
Jan18Beshalach18:08 Aug16Vaetchanan19:43
Jan25Yitro18:15 Aug23Eikev19:35
Feb1Mishpatim18:22 Aug30Re'eh19:26
Feb8Terumah18:29 Sep6Shoftim19:16
Feb15Tetzaveh18:36 Sep13Ki Teitzei19:06
Feb22Ki Tisa18:43 Sep20Ki Tavo18:56
Mar1Vayakhel18:49 Sep27Nitzavim18:46
Mar8Pekudei18:55 Sep29Rosh Hashana18:43
Mar15Vayikra19:01

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →