Candle lighting times for Palmi
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:56 Mar22Tzav17:51
Sep10Rosh Hashana20:03 Mar29Shmini17:58
Sep14Vayeilech18:48 Apr5Tazria19:05
Sep18Yom Kippur18:42 Apr12Metzora19:11
Sep21Ha'Azinu18:37 Apr19Pesach19:18
Sep23Sukkot18:34 Apr20Pesach20:27
Sep24Sukkot19:41 Apr25Pesach19:24
Sep28Sukkot18:26 Apr26Pesach19:24
Sep30Shmini Atzeret18:23 May3Achrei Mot19:31
Oct1Simchat Torah19:30 May10Kedoshim19:38
Oct5Bereshit18:15 May17Emor19:44
Oct12Noach18:05 May24Behar19:50
Oct19Lech-Lecha17:55 May31Bechukotai19:55
Oct26Vayera17:46 Jun7Bamidbar20:00
Nov2Chayei Sara16:38 Jun8Shavuot21:09
Nov9Toldot16:31 Jun9Shavuot21:09
Nov16Vayetzei16:25 Jun14Nasso20:03
Nov23Vayishlach16:21 Jun21Beha'alotcha20:05
Nov30Vayeshev16:18 Jun28Sh'lach20:06
Dec7Miketz16:17 Jul5Korach20:05
Dec14Vayigash16:18 Jul12Chukat20:03
Dec21Vayechi16:21 Jul19Balak19:59
Dec28Shemot16:25 Jul26Pinchas19:54
Jan4Vaera16:29 Aug2Matot-Masei19:47
Jan11Bo16:35 Aug9Devarim19:40
Jan18Beshalach16:42 Aug16Vaetchanan19:31
Jan25Yitro16:50 Aug23Eikev19:22
Feb1Mishpatim16:57 Aug30Re'eh19:12
Feb8Terumah17:05 Sep6Shoftim19:01
Feb15Tetzaveh17:13 Sep13Ki Teitzei18:50
Feb22Ki Tisa17:20 Sep20Ki Tavo18:39
Mar1Vayakhel17:31 Sep27Nitzavim18:28
Mar8Pekudei17:38 Sep29Rosh Hashana18:25
Mar15Vayikra17:45

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →