Candle lighting - Taurianova
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:55 Mar22Tzav17:51
Sep10Rosh Hashana20:02 Mar29Shmini17:57
Sep14Vayeilech18:48 Apr5Tazria19:04
Sep18Yom Kippur18:41 Apr12Metzora19:11
Sep21Ha'Azinu18:36 Apr19Pesach19:17
Sep23Sukkot18:33 Apr20Pesach20:27
Sep24Sukkot19:40 Apr25Pesach19:23
Sep28Sukkot18:25 Apr26Pesach19:24
Sep30Shmini Atzeret18:22 May3Achrei Mot19:30
Oct1Simchat Torah19:29 May10Kedoshim19:37
Oct5Bereshit18:15 May17Emor19:43
Oct12Noach18:04 May24Behar19:49
Oct19Lech-Lecha17:54 May31Bechukotai19:54
Oct26Vayera17:45 Jun7Bamidbar19:59
Nov2Chayei Sara16:37 Jun8Shavuot21:08
Nov9Toldot16:30 Jun9Shavuot21:08
Nov16Vayetzei16:24 Jun14Nasso20:02
Nov23Vayishlach16:20 Jun21Beha'alotcha20:04
Nov30Vayeshev16:18 Jun28Sh'lach20:05
Dec7Miketz16:17 Jul5Korach20:05
Dec14Vayigash16:18 Jul12Chukat20:02
Dec21Vayechi16:20 Jul19Balak19:59
Dec28Shemot16:24 Jul26Pinchas19:53
Jan4Vaera16:28 Aug2Matot-Masei19:47
Jan11Bo16:34 Aug9Devarim19:39
Jan18Beshalach16:42 Aug16Vaetchanan19:31
Jan25Yitro16:49 Aug23Eikev19:21
Feb1Mishpatim16:56 Aug30Re'eh19:11
Feb8Terumah17:04 Sep6Shoftim19:00
Feb15Tetzaveh17:12 Sep13Ki Teitzei18:49
Feb22Ki Tisa17:20 Sep20Ki Tavo18:38
Mar1Vayakhel17:30 Sep27Nitzavim18:27
Mar8Pekudei17:37 Sep29Rosh Hashana18:24
Mar15Vayikra17:44

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →