Candle lighting - Añover de Tajo
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana20:15 Mar22Tzav19:10
Sep10Rosh Hashana21:22 Mar29Shmini19:17
Sep14Vayeilech20:07 Apr5Tazria20:24
Sep18Yom Kippur20:01 Apr12Metzora20:32
Sep21Ha'Azinu19:56 Apr19Pesach20:39
Sep23Sukkot19:52 Apr20Pesach21:48
Sep24Sukkot20:59 Apr25Pesach20:45
Sep28Sukkot19:44 Apr26Pesach20:46
Sep30Shmini Atzeret19:41 May3Achrei Mot20:53
Oct1Simchat Torah20:48 May10Kedoshim21:00
Oct5Bereshit19:33 May17Emor21:07
Oct12Noach19:22 May24Behar21:13
Oct19Lech-Lecha19:11 May31Bechukotai21:18
Oct26Vayera19:02 Jun7Bamidbar21:23
Nov2Chayei Sara17:53 Jun8Shavuot22:32
Nov9Toldot17:46 Jun9Shavuot22:33
Nov16Vayetzei17:40 Jun14Nasso21:27
Nov23Vayishlach17:35 Jun21Beha'alotcha21:29
Nov30Vayeshev17:32 Jun28Sh'lach21:29
Dec7Miketz17:31 Jul5Korach21:29
Dec14Vayigash17:32 Jul12Chukat21:26
Dec21Vayechi17:35 Jul19Balak21:22
Dec28Shemot17:39 Jul26Pinchas21:17
Jan4Vaera17:43 Aug2Matot-Masei21:10
Jan11Bo17:49 Aug9Devarim21:02
Jan18Beshalach17:57 Aug16Vaetchanan20:52
Jan25Yitro18:05 Aug23Eikev20:42
Feb1Mishpatim18:12 Aug30Re'eh20:32
Feb8Terumah18:20 Sep6Shoftim20:21
Feb15Tetzaveh18:28 Sep13Ki Teitzei20:09
Feb22Ki Tisa18:37 Sep20Ki Tavo19:58
Mar1Vayakhel18:48 Sep27Nitzavim19:46
Mar8Pekudei18:56 Sep29Rosh Hashana19:43
Mar15Vayikra19:03

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →