Candle lighting - Mota del Cuervo
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana20:16 Mar18Tzav19:03
Sep7Rosh Hashana21:23 Mar25Shmini19:10
Sep10Vayeilech20:10 Apr1Tazria20:17
Sep15Yom Kippur20:01 Apr8Metzora20:24
Sep17Ha'Azinu19:58 Apr15Pesach20:31
Sep20Sukkot19:53 Apr16Pesach21:40
Sep21Sukkot21:00 Apr21Pesach20:37
Sep24Sukkot19:47 Apr22Pesach20:38
Sep27Shmini Atzeret19:42 Apr29Achrei Mot20:45
Sep28Simchat Torah20:49 May6Kedoshim20:52
Oct1Bereshit19:35 May13Emor20:58
Oct8Noach19:24 May20Behar21:05
Oct15Lech-Lecha19:14 May27Bechukotai21:10
Oct22Vayera19:04 Jun3Bamidbar21:16
Oct29Chayei Sara18:55 Jun4Shavuot22:25
Nov5Toldot17:47 Jun5Shavuot22:25
Nov12Vayetzei17:40 Jun10Nasso21:20
Nov19Vayishlach17:35 Jun17Beha'alotcha21:23
Nov26Vayeshev17:31 Jun24Sh'lach21:24
Dec3Miketz17:29 Jul1Korach21:24
Dec10Vayigash17:29 Jul8Chukat21:23
Dec17Vayechi17:31 Jul15Balak21:19
Dec24Shemot17:34 Jul22Pinchas21:15
Dec31Vaera17:39 Jul29Matot-Masei21:09
Jan7Bo17:43 Aug5Devarim21:01
Jan14Beshalach17:50 Aug12Vaetchanan20:53
Jan21Yitro17:58 Aug19Eikev20:43
Jan28Mishpatim18:06 Aug26Re'eh20:33
Feb4Terumah18:13 Sep2Shoftim20:23
Feb11Tetzaveh18:21 Sep9Ki Teitzei20:12
Feb18Ki Tisa18:29 Sep16Ki Tavo20:00
Feb25Vayakhel18:37 Sep23Nitzavim19:49
Mar4Pekudei18:48 Sep25Rosh Hashana19:45
Mar11Vayikra18:56

← 5781   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5783 →