Candle lighting times for Azzaba
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:30 Mar22Tzav18:26
Sep10Rosh Hashana19:37 Mar29Shmini18:32
Sep14Vayeilech18:22 Apr5Tazria18:38
Sep18Yom Kippur18:16 Apr12Metzora18:45
Sep21Ha'Azinu18:12 Apr19Pesach18:51
Sep23Sukkot18:09 Apr20Pesach20:00
Sep24Sukkot19:16 Apr25Pesach18:56
Sep28Sukkot18:01 Apr26Pesach18:57
Sep30Shmini Atzeret17:58 May3Achrei Mot19:03
Oct1Simchat Torah19:05 May10Kedoshim19:09
Oct5Bereshit17:51 May17Emor19:15
Oct12Noach17:41 May24Behar19:21
Oct19Lech-Lecha17:32 May31Bechukotai19:26
Oct26Vayera17:23 Jun7Bamidbar19:30
Nov2Chayei Sara17:15 Jun8Shavuot20:39
Nov9Toldot17:09 Jun9Shavuot20:39
Nov16Vayetzei17:03 Jun14Nasso19:33
Nov23Vayishlach17:00 Jun21Beha'alotcha19:35
Nov30Vayeshev16:57 Jun28Sh'lach19:36
Dec7Miketz16:57 Jul5Korach19:35
Dec14Vayigash16:58 Jul12Chukat19:33
Dec21Vayechi17:00 Jul19Balak19:30
Dec28Shemot17:05 Jul26Pinchas19:25
Jan4Vaera17:08 Aug2Matot-Masei19:19
Jan11Bo17:14 Aug9Devarim19:12
Jan18Beshalach17:21 Aug16Vaetchanan19:04
Jan25Yitro17:29 Aug23Eikev18:55
Feb1Mishpatim17:35 Aug30Re'eh18:45
Feb8Terumah17:43 Sep6Shoftim18:35
Feb15Tetzaveh17:50 Sep13Ki Teitzei18:24
Feb22Ki Tisa17:57 Sep20Ki Tavo18:14
Mar1Vayakhel18:07 Sep27Nitzavim18:03
Mar8Pekudei18:14 Sep29Rosh Hashana18:00
Mar15Vayikra18:20

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →