Candle lighting times for Boghni
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:45 Mar22Tzav18:40
Sep10Rosh Hashana19:52 Mar29Shmini18:46
Sep14Vayeilech18:37 Apr5Tazria18:52
Sep18Yom Kippur18:31 Apr12Metzora18:57
Sep21Ha'Azinu18:27 Apr19Pesach19:04
Sep23Sukkot18:24 Apr20Pesach20:13
Sep24Sukkot19:30 Apr25Pesach19:09
Sep28Sukkot18:16 Apr26Pesach19:10
Sep30Shmini Atzeret18:13 May3Achrei Mot19:16
Oct1Simchat Torah19:20 May10Kedoshim19:22
Oct5Bereshit18:06 May17Emor19:28
Oct12Noach17:56 May24Behar19:34
Oct19Lech-Lecha17:46 May31Bechukotai19:39
Oct26Vayera17:38 Jun7Bamidbar19:43
Nov2Chayei Sara17:30 Jun8Shavuot20:52
Nov9Toldot17:23 Jun9Shavuot20:53
Nov16Vayetzei17:18 Jun14Nasso19:46
Nov23Vayishlach17:14 Jun21Beha'alotcha19:48
Nov30Vayeshev17:12 Jun28Sh'lach19:49
Dec7Miketz17:11 Jul5Korach19:49
Dec14Vayigash17:12 Jul12Chukat19:47
Dec21Vayechi17:15 Jul19Balak19:43
Dec28Shemot17:19 Jul26Pinchas19:39
Jan4Vaera17:24 Aug2Matot-Masei19:33
Jan11Bo17:30 Aug9Devarim19:26
Jan18Beshalach17:37 Aug16Vaetchanan19:18
Jan25Yitro17:44 Aug23Eikev19:09
Feb1Mishpatim17:52 Aug30Re'eh19:00
Feb8Terumah17:59 Sep6Shoftim18:50
Feb15Tetzaveh18:07 Sep13Ki Teitzei18:39
Feb22Ki Tisa18:14 Sep20Ki Tavo18:28
Mar1Vayakhel18:21 Sep27Nitzavim18:18
Mar8Pekudei18:27 Sep29Rosh Hashana18:15
Mar15Vayikra18:34

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →