Candle lighting times for Jāwā
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:34 Mar22Tzav17:31
Sep10Rosh Hashana19:41 Mar29Shmini18:36
Sep14Vayeilech18:27 Apr5Tazria18:40
Sep18Yom Kippur18:22 Apr12Metzora18:45
Sep21Ha'Azinu18:18 Apr19Pesach18:50
Sep23Sukkot18:15 Apr20Pesach19:59
Sep24Sukkot19:23 Apr25Pesach18:54
Sep28Sukkot18:09 Apr26Pesach18:55
Sep30Shmini Atzeret18:06 May3Achrei Mot19:00
Oct1Simchat Torah19:13 May10Kedoshim19:05
Oct5Bereshit18:00 May17Emor19:10
Oct12Noach17:51 May24Behar19:15
Oct19Lech-Lecha17:43 May31Bechukotai19:19
Oct26Vayera16:36 Jun7Bamidbar19:23
Nov2Chayei Sara16:29 Jun8Shavuot20:32
Nov9Toldot16:24 Jun9Shavuot20:32
Nov16Vayetzei16:20 Jun14Nasso19:26
Nov23Vayishlach16:17 Jun21Beha'alotcha19:28
Nov30Vayeshev16:15 Jun28Sh'lach19:29
Dec7Miketz16:15 Jul5Korach19:28
Dec14Vayigash16:16 Jul12Chukat19:27
Dec21Vayechi16:19 Jul19Balak19:24
Dec28Shemot16:23 Jul26Pinchas19:21
Jan4Vaera16:28 Aug2Matot-Masei19:16
Jan11Bo16:33 Aug9Devarim19:10
Jan18Beshalach16:39 Aug16Vaetchanan19:03
Jan25Yitro16:46 Aug23Eikev18:55
Feb1Mishpatim16:52 Aug30Re'eh18:47
Feb8Terumah16:59 Sep6Shoftim18:38
Feb15Tetzaveh17:05 Sep13Ki Teitzei18:29
Feb22Ki Tisa17:11 Sep20Ki Tavo18:20
Mar1Vayakhel17:16 Sep27Nitzavim18:11
Mar8Pekudei17:21 Sep29Rosh Hashana18:08
Mar15Vayikra17:26

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →