Candle lighting times for M’Sila
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:40 Mar22Tzav18:36
Sep10Rosh Hashana19:47 Mar29Shmini18:42
Sep14Vayeilech18:32 Apr5Tazria18:48
Sep18Yom Kippur18:26 Apr12Metzora18:54
Sep21Ha'Azinu18:22 Apr19Pesach19:00
Sep23Sukkot18:19 Apr20Pesach20:09
Sep24Sukkot19:26 Apr25Pesach19:05
Sep28Sukkot18:12 Apr26Pesach19:05
Sep30Shmini Atzeret18:09 May3Achrei Mot19:11
Oct1Simchat Torah19:16 May10Kedoshim19:17
Oct5Bereshit18:02 May17Emor19:23
Oct12Noach17:52 May24Behar19:28
Oct19Lech-Lecha17:43 May31Bechukotai19:33
Oct26Vayera17:35 Jun7Bamidbar19:37
Nov2Chayei Sara17:27 Jun8Shavuot20:46
Nov9Toldot17:21 Jun9Shavuot20:47
Nov16Vayetzei17:16 Jun14Nasso19:40
Nov23Vayishlach17:12 Jun21Beha'alotcha19:42
Nov30Vayeshev17:10 Jun28Sh'lach19:43
Dec7Miketz17:10 Jul5Korach19:43
Dec14Vayigash17:11 Jul12Chukat19:41
Dec21Vayechi17:14 Jul19Balak19:38
Dec28Shemot17:18 Jul26Pinchas19:33
Jan4Vaera17:21 Aug2Matot-Masei19:27
Jan11Bo17:27 Aug9Devarim19:20
Jan18Beshalach17:34 Aug16Vaetchanan19:12
Jan25Yitro17:41 Aug23Eikev19:03
Feb1Mishpatim17:47 Aug30Re'eh18:54
Feb8Terumah17:55 Sep6Shoftim18:44
Feb15Tetzaveh18:02 Sep13Ki Teitzei18:34
Feb22Ki Tisa18:09 Sep20Ki Tavo18:24
Mar1Vayakhel18:18 Sep27Nitzavim18:14
Mar8Pekudei18:24 Sep29Rosh Hashana18:11
Mar15Vayikra18:30

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →