Candle lighting times for Kitim
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:32 Mar22Tzav17:30
Sep10Rosh Hashana19:40 Mar29Shmini18:35
Sep14Vayeilech18:26 Apr5Tazria18:40
Sep18Yom Kippur18:20 Apr12Metzora18:45
Sep21Ha'Azinu18:16 Apr19Pesach18:50
Sep23Sukkot18:14 Apr20Pesach19:59
Sep24Sukkot19:21 Apr25Pesach18:54
Sep28Sukkot18:07 Apr26Pesach18:55
Sep30Shmini Atzeret18:04 May3Achrei Mot19:00
Oct1Simchat Torah19:12 May10Kedoshim19:05
Oct5Bereshit17:58 May17Emor19:10
Oct12Noach17:49 May24Behar19:15
Oct19Lech-Lecha17:41 May31Bechukotai19:19
Oct26Vayera16:33 Jun7Bamidbar19:23
Nov2Chayei Sara16:27 Jun8Shavuot20:32
Nov9Toldot16:21 Jun9Shavuot20:33
Nov16Vayetzei16:17 Jun14Nasso19:26
Nov23Vayishlach16:14 Jun21Beha'alotcha19:28
Nov30Vayeshev16:12 Jun28Sh'lach19:29
Dec7Miketz16:12 Jul5Korach19:29
Dec14Vayigash16:14 Jul12Chukat19:27
Dec21Vayechi16:17 Jul19Balak19:24
Dec28Shemot16:21 Jul26Pinchas19:20
Jan4Vaera16:24 Aug2Matot-Masei19:15
Jan11Bo16:30 Aug9Devarim19:09
Jan18Beshalach16:36 Aug16Vaetchanan19:02
Jan25Yitro16:42 Aug23Eikev18:54
Feb1Mishpatim16:48 Aug30Re'eh18:46
Feb8Terumah16:54 Sep6Shoftim18:37
Feb15Tetzaveh17:01 Sep13Ki Teitzei18:27
Feb22Ki Tisa17:07 Sep20Ki Tavo18:18
Mar1Vayakhel17:15 Sep27Nitzavim18:09
Mar8Pekudei17:20 Sep29Rosh Hashana18:06
Mar15Vayikra17:26

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →