Candle lighting times for Remchi
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana19:03 Mar22Tzav19:00
Sep10Rosh Hashana20:10 Mar29Shmini19:06
Sep14Vayeilech18:56 Apr5Tazria19:11
Sep18Yom Kippur18:50 Apr12Metzora19:17
Sep21Ha'Azinu18:46 Apr19Pesach19:23
Sep23Sukkot18:43 Apr20Pesach20:32
Sep24Sukkot19:50 Apr25Pesach19:28
Sep28Sukkot18:36 Apr26Pesach19:28
Sep30Shmini Atzeret18:33 May3Achrei Mot19:34
Oct1Simchat Torah19:40 May10Kedoshim19:40
Oct5Bereshit18:26 May17Emor19:45
Oct12Noach18:16 May24Behar19:51
Oct19Lech-Lecha18:07 May31Bechukotai19:55
Oct26Vayera17:59 Jun7Bamidbar19:59
Nov2Chayei Sara17:52 Jun8Shavuot21:08
Nov9Toldot17:46 Jun9Shavuot21:09
Nov16Vayetzei17:41 Jun14Nasso20:02
Nov23Vayishlach17:38 Jun21Beha'alotcha20:05
Nov30Vayeshev17:36 Jun28Sh'lach20:05
Dec7Miketz17:35 Jul5Korach20:05
Dec14Vayigash17:36 Jul12Chukat20:03
Dec21Vayechi17:39 Jul19Balak20:00
Dec28Shemot17:43 Jul26Pinchas19:55
Jan4Vaera17:47 Aug2Matot-Masei19:50
Jan11Bo17:53 Aug9Devarim19:43
Jan18Beshalach17:59 Aug16Vaetchanan19:35
Jan25Yitro18:06 Aug23Eikev19:26
Feb1Mishpatim18:12 Aug30Re'eh19:17
Feb8Terumah18:20 Sep6Shoftim19:08
Feb15Tetzaveh18:27 Sep13Ki Teitzei18:58
Feb22Ki Tisa18:33 Sep20Ki Tavo18:48
Mar1Vayakhel18:42 Sep27Nitzavim18:37
Mar8Pekudei18:49 Sep29Rosh Hashana18:35
Mar15Vayikra18:54

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →