Candle lighting times for Mahdia
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:16 Mar22Tzav18:11
Sep10Rosh Hashana19:23 Mar29Shmini18:17
Sep14Vayeilech18:08 Apr5Tazria18:22
Sep18Yom Kippur18:02 Apr12Metzora18:28
Sep21Ha'Azinu17:58 Apr19Pesach18:34
Sep23Sukkot17:55 Apr20Pesach19:43
Sep24Sukkot19:02 Apr25Pesach18:39
Sep28Sukkot17:48 Apr26Pesach18:40
Sep30Shmini Atzeret17:45 May3Achrei Mot18:46
Oct1Simchat Torah18:52 May10Kedoshim18:51
Oct5Bereshit17:38 May17Emor18:57
Oct12Noach17:28 May24Behar19:03
Oct19Lech-Lecha17:19 May31Bechukotai19:07
Oct26Vayera17:11 Jun7Bamidbar19:12
Nov2Chayei Sara17:03 Jun8Shavuot20:21
Nov9Toldot16:57 Jun9Shavuot20:21
Nov16Vayetzei16:52 Jun14Nasso19:15
Nov23Vayishlach16:48 Jun21Beha'alotcha19:17
Nov30Vayeshev16:46 Jun28Sh'lach19:18
Dec7Miketz16:46 Jul5Korach19:17
Dec14Vayigash16:47 Jul12Chukat19:16
Dec21Vayechi16:49 Jul19Balak19:12
Dec28Shemot16:53 Jul26Pinchas19:08
Jan4Vaera16:58 Aug2Matot-Masei19:02
Jan11Bo17:04 Aug9Devarim18:56
Jan18Beshalach17:11 Aug16Vaetchanan18:48
Jan25Yitro17:18 Aug23Eikev18:39
Feb1Mishpatim17:25 Aug30Re'eh18:30
Feb8Terumah17:33 Sep6Shoftim18:20
Feb15Tetzaveh17:40 Sep13Ki Teitzei18:10
Feb22Ki Tisa17:47 Sep20Ki Tavo18:00
Mar1Vayakhel17:53 Sep27Nitzavim17:50
Mar8Pekudei17:59 Sep29Rosh Hashana17:47
Mar15Vayikra18:05

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →