Candle Lighting Times for Titao
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:55 Mar22Tzav6:01
Sep10Rosh Hashana7:03 Mar29Shmini6:01
Sep14Vayeilech5:52 Apr5Tazria6:02
Sep18Yom Kippur5:49 Apr12Metzora6:03
Sep21Ha'Azinu5:47 Apr19Pesach6:04
Sep23Sukkot5:45 Apr20Pesach7:12
Sep24Sukkot6:52 Apr25Pesach6:05
Sep28Sukkot5:41 Apr26Pesach6:05
Sep30Shmini Atzeret5:40 May3Achrei Mot6:06
Oct1Simchat Torah6:47 May10Kedoshim6:08
Oct5Bereshit5:37 May17Emor6:10
Oct12Noach5:32 May24Behar6:12
Oct19Lech-Lecha5:28 May31Bechukotai6:14
Oct26Vayera5:25 Jun7Bamidbar6:16
Nov2Chayei Sara5:22 Jun8Shavuot7:24
Nov9Toldot5:20 Jun9Shavuot7:25
Nov16Vayetzei5:19 Jun14Nasso6:18
Nov23Vayishlach5:19 Jun21Beha'alotcha6:20
Nov30Vayeshev5:20 Jun28Sh'lach6:21
Dec7Miketz5:22 Jul5Korach6:22
Dec14Vayigash5:24 Jul12Chukat6:22
Dec21Vayechi5:27 Jul19Balak6:21
Dec28Shemot5:31 Jul26Pinchas6:20
Jan4Vaera5:35 Aug2Matot-Masei6:17
Jan11Bo5:39 Aug9Devarim6:15
Jan18Beshalach5:43 Aug16Vaetchanan6:11
Jan25Yitro5:47 Aug23Eikev6:07
Feb1Mishpatim5:50 Aug30Re'eh6:03
Feb8Terumah5:53 Sep6Shoftim5:58
Feb15Tetzaveh5:55 Sep13Ki Teitzei5:53
Feb22Ki Tisa5:57 Sep20Ki Tavo5:47
Mar1Vayakhel5:58 Sep27Nitzavim5:42
Mar8Pekudei5:59 Sep29Rosh Hashana5:41
Mar15Vayikra6:00

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →