Candle Lighting Times for Holma
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:53 Mar22Tzav6:00
Sep10Rosh Hashana7:01 Mar29Shmini6:00
Sep14Vayeilech5:50 Apr5Tazria6:00
Sep18Yom Kippur5:48 Apr12Metzora6:00
Sep21Ha'Azinu5:46 Apr19Pesach6:00
Sep23Sukkot5:45 Apr20Pesach7:08
Sep24Sukkot6:52 Apr25Pesach6:00
Sep28Sukkot5:42 Apr26Pesach6:00
Sep30Shmini Atzeret5:40 May3Achrei Mot6:01
Oct1Simchat Torah6:48 May10Kedoshim6:02
Oct5Bereshit5:38 May17Emor6:03
Oct12Noach5:34 May24Behar6:05
Oct19Lech-Lecha5:30 May31Bechukotai6:07
Oct26Vayera5:28 Jun7Bamidbar6:09
Nov2Chayei Sara5:26 Jun8Shavuot7:17
Nov9Toldot5:24 Jun9Shavuot7:17
Nov16Vayetzei5:24 Jun14Nasso6:11
Nov23Vayishlach5:24 Jun21Beha'alotcha6:12
Nov30Vayeshev5:26 Jun28Sh'lach6:14
Dec7Miketz5:28 Jul5Korach6:14
Dec14Vayigash5:31 Jul12Chukat6:15
Dec21Vayechi5:34 Jul19Balak6:14
Dec28Shemot5:38 Jul26Pinchas6:13
Jan4Vaera5:41 Aug2Matot-Masei6:12
Jan11Bo5:45 Aug9Devarim6:10
Jan18Beshalach5:48 Aug16Vaetchanan6:07
Jan25Yitro5:52 Aug23Eikev6:03
Feb1Mishpatim5:54 Aug30Re'eh6:00
Feb8Terumah5:56 Sep6Shoftim5:55
Feb15Tetzaveh5:58 Sep13Ki Teitzei5:51
Feb22Ki Tisa5:59 Sep20Ki Tavo5:47
Mar1Vayakhel6:00 Sep27Nitzavim5:42
Mar8Pekudei6:00 Sep29Rosh Hashana5:41
Mar15Vayikra6:00

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →