Candle Lighting Times for Marte
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana5:53 Mar18Tzav5:57
Sep7Rosh Hashana7:00 Mar25Shmini5:57
Sep10Vayeilech5:50 Apr1Tazria5:58
Sep15Yom Kippur5:47 Apr8Metzora5:58
Sep17Ha'Azinu5:45 Apr15Pesach5:58
Sep20Sukkot5:43 Apr16Pesach7:07
Sep21Sukkot6:51 Apr21Pesach5:59
Sep24Sukkot5:41 Apr22Pesach5:59
Sep27Shmini Atzeret5:39 Apr29Achrei Mot6:00
Sep28Simchat Torah6:46 May6Kedoshim6:01
Oct1Bereshit5:36 May13Emor6:03
Oct8Noach5:31 May20Behar6:05
Oct15Lech-Lecha5:27 May27Bechukotai6:07
Oct22Vayera5:24 Jun3Bamidbar6:09
Oct29Chayei Sara5:21 Jun4Shavuot7:17
Nov5Toldot5:19 Jun5Shavuot7:17
Nov12Vayetzei5:18 Jun10Nasso6:11
Nov19Vayishlach5:17 Jun17Beha'alotcha6:13
Nov26Vayeshev5:18 Jun24Sh'lach6:14
Dec3Miketz5:19 Jul1Korach6:15
Dec10Vayigash5:22 Jul8Chukat6:16
Dec17Vayechi5:25 Jul15Balak6:16
Dec24Shemot5:28 Jul22Pinchas6:15
Dec31Vaera5:32 Jul29Matot-Masei6:13
Jan7Bo5:36 Aug5Devarim6:11
Jan14Beshalach5:40 Aug12Vaetchanan6:08
Jan21Yitro5:43 Aug19Eikev6:04
Jan28Mishpatim5:46 Aug26Re'eh6:00
Feb4Terumah5:49 Sep2Shoftim5:56
Feb11Tetzaveh5:52 Sep9Ki Teitzei5:51
Feb18Ki Tisa5:53 Sep16Ki Tavo5:46
Feb25Vayakhel5:55 Sep23Nitzavim5:41
Mar4Pekudei5:56 Sep25Rosh Hashana5:40
Mar11Vayikra5:56

← 5781   Times in bold indicate holidays.   5783 →